Interpellationer

Satsa på föreningslivet och de förebyggande verksamheterna i Ryd!

Föreningslivet och de förebyggande verksamheterna i Ryd har under många år fått lita till projektstöd för sitt mycket viktiga arbete inom t ex Multi Kulti.
Sammantaget har dessa föreningars arbete haft en mycket viktig betydelse för ett lugnare och tryggare Ryd.  Att bygga detta viktiga engagemang i Ryd med projektmedel är inte hållbart i längden.
Ett tydligt kommunalt ansvar för detta arbete är nödvändigt, inte minst ekonomiskt. Att samverka och gemensamt finansiera verksamheter är bra i sig men det långsiktiga verksamhetsperspektivet måste finnas med.
Jag tar inte ställning i de förehavanden som har debatterats de senaste veckorna, den granskningen sköts och ska skötas av ansvariga för sådan granskning.
Men jag tar ställning för det viktiga förebyggande arbete som föreningslivet i Ryd i stor utsträckning ensamma har fått dra lasset för! Detta har skett under många år under stor osäkerhet om projektens framtid och finansiering.
Ett av de viktiga projekten, det mångkulturella Multi Kulti är nu i gungning. Detta måste vändas i och till en satsning på föreningslivet och det förebyggande arbetet för de boende i Ryd.

Men hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande hur kommunledningen avser att stödja föreningslivet och satsa på det förebyggande arbetet i Ryd?

Egon Frid (V)
Gruppledare för V i Skövde kommunfullmäktige

Kopiera länk