Interpellationer

Satsa på underhållet i kommunens fastigheter och skolor

En mycket aktuell och brännande fråga i Skövde kommun är hur kommunernas fastigheter underhålls. Ett exempel är flera av kommunens skolor och det tydligaste exemplet är Billingskolan som kommer att behöva ersättas med en hel ny skola. Detta kommer belasta kommunens investeringsbudget hårt.

Det är den politiska viljan, de borgerliga partiernas vilja, som avgör underhållsnivån och underhållet har använts som en budgetregulator under många år. Detta är oacceptabelt och kan inte få fortsätta!

En jämförelse vill jag göra med snöröjningen och dess nota i kommunen! Dels att också den kan sägas användas som budgetregulator men en skillnad är att kommer det snö så skottar kommunens entreprenörer.
Det samma bör naturligtvis ske med underhållet på kommunernas fastigheter. Behovet av underhåll måste åtgärdas och inte som nu skjutas på framtiden. Vilket vi kan se får mycket kostsamma konsekvenser när kommunen inte sköter ansvaret av fastigheterna.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande hur kommunledningen tänker ta ansvar för att underhållet i kommunens fastigheter förbättras? 

Egon Frid (V)
gruppledare för V i Skövde kommunfullmäktige

Kopiera länk