Debatt

Skövde behöver bygga fler hyreslägenheter!

Utifrån Vänsterpartiets kommunpolitiska program som vi presenterade i valrörelsen inför kommunvalet så är många av våra prioriterade frågor med i det budgetförslag vi ställer oss bakom.
I ett budgetförslag som vi vill och kan ställa oss bakom så måste det ha visioner och en vilja att utveckla och förbättra Skövde kommuns verksamheter för i första hand barnen, ungdomarna och våra äldre. Vi delar också uppfattningen att kommunens nuvarande och kommande invånare ska stå i centrum.
Varje miljon som i en budget avsätts för barnen, ungdomarna och våra äldre är oerhört viktiga och därför betyder förslagen i S budget på 12.5 miljoner i ökade resurser oerhört mycket!!
Områden som vi vill lyfta fram ytterligare är:

–          Kvälls- och nattöppna förskolor, för alla som jobbar skift och behöver barnomsorg på kvällar och nätter!

–          Familjecentralerna, vi kommer att behöva en ytterligare familjecentral i central Skövde för att förstärka det förebyggande arbetet

–          Tillräckliga satsningar på Kultomtens ridskola för att säkerställa deras verksamhet!

–          Personalsatsningar för bättre löner och fler anställda. Vi behöver ett generationslyft där yngre anställs och lärs upp för att sedan ersätta de som kommer att gå i pension!

–          Vårt förslag om en form av mjuka linjen inom kollektivtrafiken och förstärkt kollektivtrafik både med buss och tåg!

–          En förstärkt miljösatsning för den kommunala upphandlingen. Här finns goda möjligheter om bara den politiska viljan finns att satsa på närproducerade produkter nära handel och mer KRAV producerat!

–          Det viktiga arbetet som Samordningsförbundet gör och kan göra! Här har Skövde kommun ett stort ansvar för projekt och förebyggande verksamheter. Inom dessa viktiga verksamheter kan jobb skapas för utsatta grupper av personer.

Slutligen vill jag ta upp och lyfta fram behovet av ett betydligt större byggande av hyresrätter med rimliga hyror! Kommunen planerar ett program för byggandet som liknar ett bostadsförsörjnings-program. Vi tycket att alla kommuner borde ha det och som ett instrument för god planering och offensivt byggande av hyresrätter!
Med den vision för Skövde 2025 och ambitionen att bli 60 000 invånare då, så finns det idag inga planer för hur Skövde ska klara av och tillgodose det stora behovet av bostäder och främst hyreslägenheter till rimliga hyror. Alliansen i Skövde har som mål 250 bostäder per år men detta är inom samtliga upplåtelseformer.
Skövde borde bygga minst 300 lägenheter i hyresrätt per år för att på något sätt tillgodose behoven! Vi måste därför också utöka planerna för byggandet av hyresrätter för att dels komma fram med planerna och klara av planprocesserna. Här vill jag också framhålla rätten att även fortsätt ha en åsikt om i vilka områden det är bäst att bebygga och vilka områden vi vill och ska skydda!
Enligt visionen ska förutsättningarna för nybyggnationen av bostäder utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde. I linje med detta borde Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, ta kontakt med eller ringa Stefan Attefall, bostadsministern, om att vi vill ha investeringsstöd och stimulanser för att kunna bygga hyresrätter med rimliga hyror till bland andra våra unga i Skövde och till alla de som inte klarar av dagens boendekostnader. En kommun är inte bättre än sitt bostadsbyggande och därför finns det mer att önska av Skövde kommun!

Anförande av Egon Frid på kommunfullmäktiges budgetmöte den 20 juni 2011!

Kopiera länk