Motioner

Motion till kommunfullmäktige om bredband till familjer med försörjningsstöd och som har gymnasielever med en-till-en-dator!

Motion till kommunfullmäktige i Skövde angående att familjer med långvarigt
försörjningsstöd och med gymnasielever i familjen/hushållet ges bidrag för
bredbandsuppkoppling!

I och med höstterminen i år ges eleverna, som går på
gymnasieskolan i Skövde, rätten att låna en dator att använda i sina studier
för att brukas i skolan och i hemmet. Denna en-till-en-dator som den kallas är
ett bra stöd för alla elever att på lika villkor utveckla sitt datoranvändande.

Ett annat behov som kräver lika villkor är elevernas
möjlighet att koppla upp sig med sin dator när eleverna studerar med sin dator
i hemmet.

Idag tyder mycket på att de elever som inte har bredbandsuppkoppling i hemmet
enbart kan använda sin dator i skolan och därmed är en orättvisa inbyggd i
satsningen på en egen dator till varje elev inom gymnasieskolan i Skövde.

Det är angeläget och viktigt att Skövde kommun gör allt som
går för att ta bort möjliga orättvisor i skolan och även denna möjliga
orättvisa.

Ett förslag är att familjer/hushåll med gymnasieelever och som får
försörjningsstöd under en längre tid, t ex 6 månader och längre, ges bidrag
till kostnaden för en bredbandsuppkoppling.

Det är rimligt, anser vi i Vänsterpartiet i Skövde, att alla
familjer och hushåll ges samma förutsättningar för att deras barn och ungdomar
kan utveckla datoranvändandet både i skolan och i hemmet. Särskilt viktigt är
det att ge alla elever på gymnasieskolan möjligheten att använda sina lånade
en-till-en-dator i sitt skolarbete både i skolan och hemma.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige
besluta:

att de eventuella orättvisor som kan finnas i elevernas
möjligheter att använda sin en-till-en-dator i skolan och i hemmet undanröjs

att de familjer/hushåll med gymnasieelever och som får
försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en
bredbandsuppkoppling

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

 

 

Egon Frid

Kopiera länk