Debatt

Brev till Skolnämnden i Skövde angående planer på att flytta grundsärskolan från Helenaskolan!

Jag skriver till dig/er för att jag har lite synpunkter på det nya förslaget att flytta Helenaskolans grundsärskoleklasser till Vasa/Eriksdal.

  • Grundsärskolan flyttade för ca 15 år sedan från Vasa till Helena.

Idag har vi en väl fungerande verksamhet för våra elever. Nuläget !!

Resor: Eleverna kommer med taxi- de flesta med buss till resecentrum. Nära till skolan och inga byten. De klarar detta själv utan att personal måste vara med. Helt annat om det ska till bussbyte till Vasa.

Integreringen: bland övriga elever på Helenaskolan har tagit tid och det har varit jobbigt för våra elever. Det har varit en hel del mobbing och utsatthet- våra elever har varit otrygga och bara hållit sig nära sina klassrum. Idag har vi elever som rör sig öppet i hela skolan. Nu sitter respekt och tolerans i väggarna !

Eleverna går till cafeterian på rasterna, spelar bordtennis med/bland de andra eleverna, är med i Friends och elevråd och deltar i olika turneringar tillsammans med grundskolans elever. Vi har jobbat för det- men det har tagit tid!!

Ämneslärarna  – grundskolans ämneslärare har undervisning med våra elever i Eng, NO, Teknik, Hkk, Trä o Textil, Mu ,Bild och Idrott. Det har självklart tagit tid att få grundskolans ämneslärare bekväma och trygga i sitt sätt att bemöta, hantera och kunna undervisa grundsärskolans elever. Att implementera både en ny läroplan och ett annat arbetssätt är stora insatser både för personal i grundskolan och i särskolan.

Lokaler: Idag har vi 2 stora klassrum och 2 grupprum + arbetsrum för 5 personal . Anpassning efter elevernas bov och med ett strategiskt läge i skolbyggnaden. Både nära övrig verksamheter, men ändå inte mitt i !!

Skolledare: Att ha haft skolledare som i alla dessa år fått kompetens att leda verksamheten och hantera personal och elever på ett bra och utvecklande sätt – har varit guld värd!!

Inför gymnasiet: Denna verksamhet vi byggt upp på Helenaskolan tillsammans med grundskolans arbetslag- har enligt vår SYO-konsulent  givit en ovärderlig  förberedelse inför elevernas övergång till gymnasiet.

  • Med ovanstående information vill jag ställa frågor. Varför ska man flytta en bra verksamhet till en annan skola för att lösa ett problem eller förändra en verksamhet på ytterligare en annan skola?
  • Vid alla beslut brukar man göra en konsekvensbeskrivning av hur förändringar kan påverka gällande verksamhet. Finns det en sådan och i så fall – kan jag få se den ?
  • Rydsskolan har också en integrerad grundsärskola. Vad händer med den?

Jag ser gärna att Du/Ni tar till dig av det du vill använda i dina argument på nästa veckas Skolnämndsmöte!

Hälsningar

Christer Wahllöf  070-74 88 923

Kopiera länk