Debatt

Stå upp för de kommunala skolorna och låt Ryd ha kvar sitt högstadium!

Vänsterpartiet i Skövde är bestörta av den senaste tidens besparings- och nedläggningsförslag inom skolområdet i Skövde! Ett av de märkligaste och mest förvånande förslagen är att efter en mycket omfattande renovering av Rydskolan på nästan 200 miljoner till en modern skola med ett modernt högstadium så föreslår en majoritet inom Skolnämnden att högstadiet ska läggas ner och flytta till Helenaskolan. Vad detta får för konsekvenser för eleverna på Rydskolan och Helenaskolan verkar inte Skolnämnden tänka på. Detta kommer att drabba många hårt, bland andra eleverna inom grundsärskolan som har en bra skolverksamhet på Helenaskolan. De kommer att trängas undan om högstadiet på Rydskolan måste flytta in till Helenaskolan.
Ett argument som förespråkarna använder och som förekommer i debatten är att meritvärdena är lägre på Rydskolan och enda sättet att ändra på det är att flytta eleverna som går där! Mycket märkligt resonerat tycker vi! Integrationen stärks av satsningar inte av nedläggningar!

Vänsterpartiet i Skövde har sedan många år kritiserat den bristfälliga resursfördelning som sker inom skolans område i Skövde. När den behovsstyrda resursfördelningen upphörde kunde både föräldrar, personal och elever känna att stödet för jämlikt lärande togs bort!

Speciellt arga över nuvarande skoldebatt i Skövde, och alla tokiga förslag om nedläggningar och flytt av kommunens skolor, är vi över att vissa vill ge lärarna på Rydskolan skulden för att de beskrivit konsekvenserna av borgarnas resursfördelning till skolorna i Skövde! Helt häpnadsväckande hur snett argumentationen kan hamna!
Det är valfrihet som går till nedläggning, skolpengen, friskolornas marknad och borgerlig skolpolitik som bär skulden till detta och det måste ansvariga politiker ta på sig skulden för! Valfrihet som tvingar barnen att byta skola mot sin vilja. Nedläggningar och nedläggningshot mot kommunala skolor och friskolor som suger ut pengarna ur den kommunala skolan, friskolor som gör stora vinster och friskolor som går i konkurs och lämnar elever till det kommunala ansvaret! Vi måste stå upp för de kommunala skolorna och Ryd måste få ha kvar sitt högstadium! Skövdes utvecklingsplaner i öst och nordost talar också för Rydskolan! Ryd förtjänar erkännande och mer satsningar då det är en bra skola med engagerade lärare! Lägg ner moderatförslagen och behåll de kommunala skolorna i Skövde kommun!

 

Maria Flygare, ordförande

Egon Frid, gruppledare

Vänsterpartiet i Skövde

Kopiera länk