Motioner

Motion till kommunfullmäktige i Skövde angående att Skövde bör lämna West Sweden!

P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien.
Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen.
West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter!
Syftet med West Sweden har varit ifrågasatt från starten och nyttan för Skövde, Skaraborg och Västra Götaland är mycket oklar och dåligt redovisad enligt P4 Göteborgs granskning!
Så här får inte våra skattemedel användas och nu är det dags för Skövde kommun att lämna West Sweden, då det sköts som P4 Göteborgs granskning visar!
De regler som kommunerna generellt försöker efterleva när det gäller representation, delegation och öppenhet måste naturligtvis även gälla organisationer som Skövde kommun är medlem i! Skövde kommun bör därför föregå med gott exempel och lämna West Sweden!

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Skövde besluta

Att Skövde kommun beslutar att lämna West Sweden på grund av och under nuvarande och rådande brister i organisationen!

Att Skövde kommun innan nytt medlemskap i West Sweden övervägs, tydligt och klart redovisar att alla nuvarande brister har åtgärdats!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Kopiera länk