Interpellationer

Interpellation angående West Sweden!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M), angående vad hon och styrelsen inom West Sweden har gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden?

P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien.
Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen.
West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter!

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M):

Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden?

Egon Frid (V)

Kopiera länk