Interpellationer

Stoppa mobbingen på Skövdes skolor!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående att skapa trygg arbetsmiljö för alla elever och lärare och en skola fri från mobbing i Skövde kommun!

Skolan är en av våra viktigaste verksamheter i kommun och en stor arbetsplats för elever, lärare och skolpersonal. Dessutom med stark koppling till elevernas föräldrar som har en naturlig koppling till sina barns utbildning.
För att skolan ska fungera behövs en god arbetsmiljö för eleverna, för lärarna och deras kolegor i skolan! En arbetsmiljö med fokus på det goda lärandet och att alla som finns inom skolan får utrymme att utvecklas!
Mobbing fanns i skolan när vi gick i skolan och mobbing finns i våra skolor idag men vi måste göra allt vad vi kan för att mobbing inte ska finnas i våra skolor i morgon!
En skola fri från mobbing är en av de viktigaste stegen för att få en god arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal i våra skolor!
Vi som förtroendevalda får hela tiden olika signaler och telefonsamtal, artiklar i tidningar och inslag i radio och TV om mobbningen och om andra brister i arbetsmiljön i våra skolor.
Det är ett nederlag varje gång en elev mobbas och är eller känner sig otrygg i skolan! Detta måste vi ta ett gemensamt ansvar för och tillsammans skapa en trygg arbetsmiljö inskolan, fri från mobbing!
En av lösningarna är mer resurser till skolan, en behovsstyrd resursfördelning, fler lärare, mindre klasser, fler vuxna i skolan och en förstärkt skolhälsovård! Men den viktigaste lösningen är och måste vara att vi alla erkänner mobbningen i våra skolor och att alla tar sin uppgift och får till uppgift att motverka mobbningen i alla dess former inom skolan!

Med hänvisning till ovanstående är min frågor till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson:

Vad gör kommunledningen och Skövde kommun inom skolverksamheterna för att motverka och stoppa mobbningen inom kommunens skolor och för att skapa en god och trygg arbetsmiljö i skolorna i Skövde?

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta initiativ till en hearing eller en särskild debatt i kommunfullmäktige för att diskutera hur vi tillsammans kan motverka och stoppa mobbingen inom skolan i Skövde?

Egon Frid (V)
kommunfullmätigeledamot

Kopiera länk