Interpellationer

Interpellation till KF angående behovet av en integrationsstrategi för Ryd.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående behovet av en
integrationsstrategi för Ryd, och Skövde kommun efter besluten och förändringarna inom
Ryds skolområde.

De mycket kritiserade skolbesluten inom Ryds skolområde och de stora förändringar och
konsekvenser som detta kommer att medföra för integrationen och den sociala strukturen i
Ryd kräver att Skövde kommun arbetar fram en integrationsstrategi!
Denna integrationsstrategi bör analysera och föreslå förstärkningar för att stärka integrationen
i stadsdelen Ryd!
I debatten vid tiden för besluten uttalade och utlovade kommunledningen en strategi för att
motverka segregationen och för att stärka integrationen i Ryd! Av detta har vi inte sett eller
hört något ännu!
I debatten kring stängningen av högstadiet på Rydskolan fördes argument kring att beslutet
skulle riva ner en social barriär i Ryd! Många kritiker till beslutet om Rydskolan, inklusive
undertecknad, menade och menar att den sociala barriären förstärks och möjligtvis förskjuts
som resultat av skolförändringarna! Särskilt om inget görs!

Med anledning av ovanstående och den omfattande debatten kring skolförändringarna i Ryd
vill jag ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande och fråga:

När kommer kommunen att agera och analysera konsekvenserna av skolbesluten i Ryd och
när kommer kommunen att agera för att motverka segregationen och för att stärka integrationen
i Ryd?
Kommer kommunledningen att arbeta fram en integrationsstrategi som utlovat?

Egon Frid (V)

Kopiera länk