Debatt

Varför är Skövde kommun så negativ till Karlsborgsbanan?

Den senaste utredningen om Karlsborgsbanan, som Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen gjort slår fasta att resandeunderlaget och ekonomi är jämförbar med flera
andra banor i Västsverige!
Utredningen slår också fast att tåg innebär en resandeökning jämfört med dagens busstrafik
och därmed en minskning av vägtrafiken. Motsvarande satsningar, t ex på Simrishamnsbanan
och direkttåget mellan Lidköping och Göteborg visar att tåget ger större resandeökningar jämfört
med buss.
Utredningen visar att det finns underlag för godståg till Tibro då flera Tiborföretag lastar om i
Skövde. Här finns möjlighet för regionen och kommunerna tillsammans att utveckla godstrafiken
på Karlsborgsbanan. Framtiden kommer troligtvis också att visa möjligheter till godstrafik från
Karlsborg.
Utredningen visar att kostnaderna för att återuppta trafik på Karlsborgsbanan är högt räknade
då banan belastas i utredningen av två tågset men en eventuell tågtrafik på Karlsborgsbanan
samordnas inom Västtåg och ett samutnyttjande av tåg avlastar kostnader som tas upp i
utredningen.

Det är många fördelar med tågtrafik, det är mycket som talar för att en återöppnad
Karlsborgsbana skulle göra stor miljö-, resande- och trafiknytta.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande måste därför bli:

Varför visar Skövde kommun denna negativa attityd mot Karlsborgsbanan och när ska Skövde
kommun upphöra med sin prestige och negativa hållning mot detta viktiga infrastrukturprojekt?

Egon Frid (V)

Kopiera länk