Frågor

Kommunens alkoholpolicy missbrukas!

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående kommunens alkoholpolicy på kommunfullmäktige måndagen 29 oktober.

Utifrån SLA:s, Skaraborgs Allehanda, granskaning av representationen inom kommunens bolag och verksamheter så har det framkommit att reglerna, för hur alkohol serveras och bekostas av allmänna medel, har missbrukats!
Utifrån samma granskning så har frågor ställts till kommunstyrelsens ordförande om det begåtts några fel i förhållande till kommunens alkoholpolicy.
Det som har framkommit hitintills är att kommunstyrelsens ordförande endast kritiserat att upphandlingspolicyn inte följts. Men någon kritik mot att missbruk av alkoholpolicyn har skett har Katarina Jonsson inte gjort ännu.

Därför denna fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M):

Anser kommunstyrelsens ordförande att reglerna kring hur alkoholpolicyn ska tillämpas har missbrukats inom kommunens bolag och förvaltningar?

Anser kommunstyrelsens ordförande att reglerna för servering av alkohol inom Skövde
kommun behöver skärpas i syfte att vi får en alkoholfri representation i Skövde kommun?

Egon Frid (V)

Ps! Tyvärr svarade Katarina Jonsson nej på båda frågorna och istället försvarar det som skett,
vilket är anmärkningsvärt och mycket beklagligt!

Se debatten på Öppna kanalen:
http://194.16.9.12/ability/show/lhltcni/kf121029/mainshow.asp?&STREAMID=1

Kopiera länk