Debatt

En solidarisk fördelningspolitik är avgörande för Skövdes framtid!

Under budgetdebatten i Skövde kommunfullmäktige förra måndagen framförde Josef Fransson (SD) de mest rasistiska och främlingsfientliga åsikter som sagts i kommunfullmäktige under de drygt 30 år jag varit ledamot där för demokratins skull.
Jag reagerade oerhört stark på de kränkande ord och invandrarfientliga uttalandena om våra nya svenskar, utlandsfödda som svenskfödda, som framfördes. Ord som fälldes i kommunfullmäktige, samma ord som framfördes i debattartikeln i SLA igår måndag.

Jag står för de uttalanden som jag gjorde om SD:s rasistiska åsikter då de skuldbelägger våra nya svenskar för att vara kriminella, bråkmakare och belastande för vår kommun och Sverige! Alla i Skövde vet, och borde veta, vilken betydelse invandrarna har haft och har för Skövdes utveckling och samhällets välstånd. Vi svenskar har alltid stått upp för att visa vår solidaritet för utsatta grupper och jag utgår från att detta självklara stöd fortsätter istället för att peka ut olika grupper som belastande och tärande.
Budgetdebatten i Skövde bör handla om hur vi utvecklar Skövde kommun på bästa sätt så alla våra invånare tas om hand och kan utvecklas utifrån sina villkor. Solidaritet, arbete och rättvisa måste då vara gällande, en politik som vi i Vänsterpartiet framförde genom vårt budgetförslag. Därmed kändes det mycket främmande då Josef Fransson skuldbelade invandrarna och deras familjer i Skövde och Sverige för allt, som kravallerna i Husby och problem på resecentrum i Skövde och på akuten på KSS. Det finns sociala problem i Skövde och Sverige men dessa är sprungna ur de sociala klyftor som blivit större och större sedan regeringen Reinfeldt kom till makten. En politik som Josef Fransson och SD stödjer, liksom att SD röstade med alliansen i Skövde utan någon eget budgetförslag!

SD gör gällande att Skövde avtal med Migrationsverket är avgörande för Skövdes framtid. Det kan inte vara mer fel! Ett avtal som är på 30 vuxna och 60 ensamkommande barn, ett avtal som Skövde kommun inte uppfyller till fullo. Skövde kommun borde ha resurser för att kunna ta emot en större andel av de flyktingar som måste fly från krig och förtryck.
Avgörande för Skövdes framtid är en offensiv arbetsmarknadspolitik, en solidarisk och rättvis fördelningspolitik där vi ser alla och en var som människor med rättigheter och skyldigheter.
Tryggheten i Skövde och Sverige hänger på minskade sociala klyftor istället för de ökade klasskillnader som SD medverkar till att skapa genom sin främlingsfientliga politik. Mot detta står en politik som tar ansvar för framtiden som bygger på en ekonomisk rättvis fördelningspolitik och solidaritet med våra medmänniskor!

Egon Frid (V)
kommunfullmäktigeledamot i Skövde

Ps Detta debattinlägg är publicerat i SLA den 26 juni och är mitt svar till Josef Fransson (SD) och hans debattinlägg i SLA den 23 juni.

Kopiera länk