Aktiviteter

Torgmöte mot TTIP

Jordens Vänners turné med en gigantisk häst har varit i Skövde. Man vill peka på att TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), som just nu förhandlas fram mellan EU och USA, är som en trojansk häst.

Under torgmötet höll Eddie Olsson från Jordens Vänner tal om vad TTIP innebär, och representanter från arrangörerna Jordens Vänner, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Ung Vänster delade ut flygblad. Så här står det bl.a. i flygbladet:

Förhandlingarna pågår i det tysta, insynen är minimal. Många folkrörelser är oroliga för avtalets konsekvenser för miljön, välfärden och demokratin.

Flygbladet har titeln 10 saker du bör veta om TTIP och kan sammanfattas ungefär så här:

  • Regler och lagar likriktas för EU och USA, vilket gör att EU:s hårdare regler för t.ex. matsäkerhet, konsumentskydd och miljö riskerar att mjukas upp eller avskaffas.
  • Utländska investerare får rätt att stämma stater i internationella skiljedomstolar om staterna genomför en politik som går ut över investerarens förväntade vinst.
  • Kemikalier som idag är förbjudna i EU i bl.a. leksaker och kosmetika blir kanske tillåtna, eftersom de är det i USA.
  • EU kan tvingas tillåta genmodifierade matvaror utan märkning från USA.
  • Klimatet blir kanske sämre, eftersom importen av skiffergas, tjärsand och olja från USA troligen kommer att öka.
  • Innan ett farligt ämne förbjuds kommer kanske vetenskapliga bevis att krävas, som i USA; i EU räcker det med väldokumenterade misstankankar om att ämnet är farligt.
  • Det kan bli restriktioner på offentlig upphandling som främjar inköp av lokala och hållbara produkter.
  • De ekonomiska fördelarna med TTIP är starkt övervärderade.
  • Förhandlingarna förs bakom slutna dörrar. Utom för näringslivets lobbyister.
  • Om EU eller ett medlemsland i EU vill stifta nya lagar på t.ex. miljö- eller hälsoområdet måste USA rådfrågas.

Hela flygbladet kan läsas på jordensvanner.se.

Fler bilder från torgmötet finns på facebook och instagram.

Klicka på den understrukna texten för att hämta 13 högupplösta originalbilder från torgmötet som ett zip-arkiv [279 MB]. Hör av dig till [email protected] om du inte vet hur zip-arkiv fungerar, så hjälper jag dig.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk