Aktiviteter

Antirasistisk lördag

På nationaldagen 6 juni var det antirasistisk lördag på torget i Södra Ryd. Gabryjel Blom höll tal, och Flamman och flygblad delades ut till förbipasserande. De flesta tog ett flygblad, och rätt många stod och läste Flamman.

Vi pratade med många invandrare och fick god kontakt med dem. Att sitta på en parkbänk och ha goda politiska samtal är politik när den är som bäst. Att vi dessutom fick en middagsinbjudan av en av dem vi pratade med är ett gott betyg!

Vänsterpartiets flagga.

Samtal om Vänsterpartiets politik.
I flygbladet står bland annat:

I dagens Sverige har den som inte är född här eller den vars föräldrar inte är födda här ofta svårare att få jobb och bostad, och den som bär religiös eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering eller hatbrott.

Så ska det inte vara.

I Vänsterpartiets Sverige ska alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och förutsättningar att ta del av rätten till bostad, utbildning och arbete.

Samtidigt som Sverige och övriga västvärlden är rikare än någonsin växer klyftorna. Och ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är rika, är en verklig grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier.

Många människors berättigade ilska över att bli utsatta för en samhällsordning där de ständigt förlorar skall vi möta med en vänsterpolitik som utmanar och ifrågasätter den ekonomiska makten och politiska eliten. En politik som innebär konkreta sociala och materiella förbättringar i människors vardag.

I motsats till rasisterna så sparkar vi uppåt, inte nedåt.

Därför handlar kampen mot rasism och främlingsfientlighet också om att minska klyftorna. För detta krävs en politik för omfördelning av makt och resurser.

Vänsterpartiet kommer inte att tillåta att högerextrema och rasistiska krafter sätter dagordningen. De kommer att mötas med motstånd från en tydlig och stark vänster som samlas i en bred folklig allians för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk