Aktiviteter

Medlemsmöte om flyktingar och integration

Deltagare på mötet.

Vi hade besök av Charlotta Brink, integrationsassistent i Skövde kommun. Hon berättade bland annat att det finns 52 miljoner flyktingar i världen. Det innebär att en av 122 människor är flykting.

Skövde kommun har sedan 2006 ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 120 flyktingar per år (inklusive ensamkommande barn). I realiteten kommer dock cirka 400 nya flyktingar till Skövde varje år. Dessa bosätter sig hos släkt och vänner och blir därmed ofta trångbodda.

Med tanke på hur stor bostadsbristen är i Skövde är det förstås svårt att hitta bostäder till flyktingar. Till exempel står det 16 000 personer i Skövdebostäders kö. Charlotta kommenterade detta faktum med: "Sverige var inte lika rikt förr, men man kunde bygga bostäder."

Charlotta förklarade vad förkortningarna EBO och ABO står för. EBO (eget boende) innebär att personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut bor hos släkt och vänner. ABO (anläggningsboende) innebär att Migrationsverket ordnat med boendet.

Det finns också "kärleksinvandring" och anhöriginvandring. Det finns slutligen kvotflyktingar, som bor i ett av FN:s flyktingläger och får ansöka om uppehållstillstånd. Sverige har ett avtal med FN om att ta emot 1 900 kvotflyktingar per år. Dessa får eget boende direkt när de kommer till Sverige.

Mer information om flyktingar i Skövde finns på sidan Invandrare och flyktingar på Skövde kommuns webbplats.

En informativ serie artiklar om läget vad gäller flyktingar i världen och i Sverige finns på sidan Något måste göras åt flyktingsituationen på Aftonbladets webbplats.

Vill man hellre se en film kan jag rekommendera Nålsögat om "ett hårdnande samhälle där avsaknaden av humanism blir alltmer påtaglig". Filmen är visserligen gjord 2005 men känns ändå aktuell, tycker jag. "Det är omöjligt att hålla tårarna tillbaka," skriver Aftonbladet. "En frän kritik av Sveriges godtyckliga gummiparagraf humanitära skäl," skriver Helsingborgs Dagblad. Filmen finns hos ginza.se för 69 kr. Eller kanske för 10 kr på rea någonstans i Skövde (så kom åtminstone jag över den).

Bli språkvän

Charlotta pratade också om sitt projekt "Bli språkvän". Nedan följer hennes egen text om projektet:

Bli språkvän! Berika Ditt och andras liv! Möt världen på hemmaplan!

Till Sverige och Skövde kommer människor på flykt från hela världen. Du som är född i Sverige, eller har bott här länge: i mötet med en nyanländ har Du möjlighet att använda svenska språket och Dina kunskaper om Sverige. Du kan förmedla sådant som vardagsliv och svenska koder, genom att göra en frivilliginsats som språkvän.

För att bli språkvän behövs inga särskilda förkunskaper. Du behöver bara vara intresserad av att träffa människor från andra kulturer för ömsesidigt utbyte. Efter att ha fått kontakt, kommer Du och Din språkvän gemensamt överens om hur ni ska träffas och umgås. Integrationsenheten förmedlar kontakten och medverkar vid det första mötet.

Många nyanlända efterlyser just möjligheter att språkträna i ett vardagssammanhang. Man vill också veta mer om det dagliga livet i Sverige. Som språkvän kan Du erbjuda en sådan möjlighet, samtidigt som Du själv får en unik inblick i och kunskap om andras kulturer och tankesätt.

För mer information och för att anmäla intresse, kontakta integrationsenheten i Skövde kommun via email [email protected] eller via telefon 0500-49 85 11 eller 070-626 45 29.

Välkommen att höra av Dig!

Vänsterpartiets flykting- och integrationspolitik

I ett dokument på Vänsterpartiet Sveriges webbplats står bland annat följande:

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Därför kan vi inte villkora eller anpassa flyktingmottagandet efter hur till exempel den svenska konjunkturen eller vårt behov av arbetskraft ser ut.

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering.

En lyckad integration bygger på att människor med olika bakgrund möts. Dessa möten blir bara möjliga i ett samhälle utan stora klyftor där människor med olika bakgrund möts naturligt. Därför måste vi bryta med dagens politik som ökar klyftorna och skapar segregerade bostadsområden och skolor.

Hela dokumentet finns på sidan Flykting- och integrationspolitik – fördjupning.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk