Aktiviteter

Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson

Jonas Sjöstedt inledde med att tacka alla vänsterpartister som hjälpt flyktingar. Han sa att han är stolt över att vara ledare för ett parti där så många hjälper.

Därefter lämnade han över till Ulla Andersson, som presenterade vad Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, närmare bestämt i korthet detta:

ulla-andersson
 • Avgiftsfri mammografi i hela landet.
 • Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
 • Satsning på ungas psykiska hälsa.
 • Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
 • Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter och få en härlig sommar.
 • Höjd riksnorm för försörjningsstödet för barn.
 • Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
 • Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa; primärvården tillförs resurser för det arbetet.
 • Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+:are.
 • Sänkt avgift i kulturskolan.
 • Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
 • Fler anställda på fritids.
 • Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena, kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
 • Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Ulla visade också ett diagram över höstbudgetens fördelningspolitiska effekter (se bilden nedan).

höstbudget-fördelning

Diagrammet säger att vinnarna är de fattigaste 40 procenten (de fyra staplarna längst till vänster på bilden) och förlorarna de rikaste 60 procenten (de sex staplarna längst till höger på bilden).

jonas-sjöstedt

*

När Ulla var klar med sin presentation tog Jonas över. Han sa bland annat detta:

”Det finns ett röd-grönt projekt som vill så mycket mer. Det är så vi kan vinna valet 2018.”

”Vi är det enda oppositionspartiet vad gäller många frågor i människors vardag.”

”Ingen kommer att berätta det åt oss. Det får vi göra själva.” (”Det” syftar förstås på vad Vänsterpartiet fått med i budgeten.)

*

På sidan Utbyggd välfärd och fler jobb kan du läsa mer om höstbudgeten. Det finns bland annat en pdf-fil med mer utförlig information, som du kan hämta.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk