Aktiviteter

Medlemsmötet 24 nov med Kvinnohuset Tranan

Tranan

Ett mycket intressant medlemsmöte med fokus på Mäns våld mot kvinnor i Sverige. Här kommer en liten redogörelse över vad vi fick höra:

Var tredje vecka mördas en kvinna i vårt land av en man som hon har en nära relation till. Elisabeth Hetting (i mitten av fotot) är verksamhetansvarig för Skövdes Kvinnohus. De tar emot kvinnor från närliggande kommuner som ej har egna kvinnojourer och kvinnor från andra län. Det är mycket högt tryck på de 4 jourplatserna på Tranan. Det skulle behövas många fler platser. Mäns våld mot kvinnor är ett enormt stort samhällsproblem som är förödande för de kvinnor som drabbas samt alla barn som också blir traumatiserade. Man vet att dessa våldsamma män har haft en far som betett sig lika illa mot sin fru. Sonen upprepar sedan mönstret i sin familj. Det är oerhört viktigt att man bryter detta mönster, att pojkarna får prata om sitt trauma när de är unga, säger Elisabeth. Man måste ta mäns våld mot kvinnor på mycket större allvar i Sverige. Myndigheter måste inse att vi måste sätta in stora resurser på detta område. Det kostar liv-självmord är vanligt- och enorma pengar i form av vård och omsorg, socialtjänst, skola, rättsväsende mm. I Sverige är det kvinnan och barnen som får fly hemmet när mannen är våldsam. På Nya Zeeland är det tvärt om. Där får Mannan lämna huset och de övriga är kvar i orubbat bo. Elisabeth anser att det är det bästa förfarandet. Vi har en mycket stor bostadsbrist i Sverige-Skövde vilket gör det oerhört svårt för kvinnor och barn att kunna få ny bostad. Det är ett tungt och allvarsamt ämne det här. Vi känner oss oerhört tacksamma mot Elisabeth och hennes personal på Tranan, att bistår dessa utsatta kvinnor i vårt närområde. Vi tar upp frågan om vad hon tycker Vänsterpartiet i Skövde kan hjälpa till med. Elisabeth säger att vi kan främst hjälpa till politiskt. Vi kommer med förslaget att lägga en motion om att utöka antalet platser på Tranan. Från att idag vara 4 platser till att bli 7. Det tycker hon är ett utmärkt förslag.

Isabell Ankarström, ordf.

Kopiera länk