Motioner

Kostnader för cellprov ska ingå i försörjningsstöd

2015-10-08

Motion till Kommunfullmäktige

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för provet att kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan nämnda undersökningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde Kommun

Gabryjel Blom (V).

Kopiera länk