Motioner

Öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun

2015-12-13

Motion till Kommunfullmäktige

Idrott är idag en fråga om klass och hur familjens ekonomiska situation ser ut och så får det inte vara. Många idrotter kräver utrustning, oftast dyr utrustning så som inom ishockey, ridning, fotboll osv. För många familjer är terminsavgifter och övriga utgifter för barnen och ungdomarnas idrottsutövande redan en stor utgift. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla. Ett bibliotek där man lånar utrustning under en tid. Liknande idrottsbibliotek har redan öppnats i andra kommuner med goda resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Gabryjel Blom (V)

Kopiera länk