Aktiviteter

Studiebesök hos JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbanks fasad.

Studiebesöket hos JAK började med en rundvandring i bankens kontor i Skövde, som är huvudkontor och det enda kontor banken har; för övrigt är det telefon och Internet som gäller.

Det fortsatte med fika och en ganska grundlig genomgång av vad JAK är och står för. Några grundläggande fakta: Banken har 39 000 medlemmar (fler i norra än i södra Sverige), är medlemsägd och demokratiskt styrd, är partipolitiskt och religiöst obunden, bedriver folkbildning samt är räntefri (både vad gäller in- och utlåning).

Lite om JAK:s historia: ”Jord Arbete Kapital – riksförening för ekonomisk upplysning” grundades 1965 för att sprida kunskap om hur ränta skadar samhället och för att verka för räntefri finansiering. Man utvecklade en sparlåneverksamhet och kunde 1970 lämna det första lånet. JAK är numera en medlemsbank och omfattas av den statliga insättningsgarantin, som något förenklat innebär att man får ersättning för upp till 950 000 kronor om banken där man har pengarna insatta skulle gå i konkurs. Läs mer här: Jord Arbete Kapital.

Några av punkterna i JAK:s värdegrund:

 • Människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer
 • Hållbara ekonomiska relationer är möjliga
 • Etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv
 • Ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling
 • Den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet
 • Ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika
 • En rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd
 • Pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället

Läs mer här: JAKs värdegrund och definition av ränta.

JAK tycker vidare att kontanter ska fortsätta finnas. ”Att samhället fortsätter bli mer och mer elektroniskt blir i längden ett demokratiproblem, då grupper av människor ställs utanför. Att inte kunna handla för att man saknar ett betalkort kan bli den yttersta konsekvensen. […] I JAK vill vi utveckla ekonomiska möjligheter för att främja rättvisa och demokrati. I detta ligger målet att alla ska kunna använda pengar till det som de är avsedda för: ett betalmedel för de varor och tjänster vi behöver i vårt dagliga liv,” står det bland annat på sidan JAKs inställning till kontanter.

JAK:s vision för 2036.

Slutligen citerar jag JAK:s vision för 2036. Medlemsbanken JAK:

 • erbjuder helhetslösningar för medlemmarnas privatekonomi och för kooperativa och ägarledda företag
 • är den ledande ränte- och spekulationsfria banken med lokala kontor till nytta för stad och landsbygd
 • har en marknadsandel på 5 % och en betryggande kapitalbas
 • påverkar penningpolitiken, forskar, utbildar och folkbildar samt genomför nationella och internationella event
 • möjliggör en global spridning av vår verksamhet

Läs mer här: Medlemsbanken JAKs vision.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk