Aktiviteter

Vänsterdagarna 29 sep – 1 okt 2017 i Malmö

Miljönätverksträff som hölls i av Deniz Boutro, talesperson nätverket

Omställningsskolan finns på nätet – lär dig mer där. Varför blev jag vänsterpartist? Hon gick med pga Coca-Cola-Colas fabrik i Indien som skitade ner och gjorde dricksvattnet odrickbart för folk

Inför valet:
Berätta din berättelse – varför vill du jobba med miljöfrågor?
Berätta om V:s omfördelande ekonomi.
Målgrupper – ekonomiskt missnöjda, unga progressiva (24 – 49!). Klimatförändringar toppar mest intressanta valfrågan för 16 – 25-åringar
Beskriv skillnaden mot S. Konkret miljöfråga Vattenfalls Co2-utsläpp
Ingjuta hopp.

Valplattform
9 nov motionsstopp. Dock ej allmänna motioner. Deniz samordnar motionerna: parar ihop ämnen och undertecknare. 9-11 feb 2018 är det kongress i Karlstad
– ”Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen”
– Vi vill satsa på en Grön statlig investeringsbank
– Nollutsläpp till 2040
– Minskad köttkonsumtion, satsningar på hållbara växtbaserad mat
– Inga nya fossilbilar efter 2025
Mer landsbygd och miljö
Problem med biobränsle: ofta palmolja
Glesbygdsfrågor.

Panelen
Emelie klimaktivist Malmö
Emma Wallrup biolog Uppsala
Rickard Warlenius läste tidigt arbetarromaner Stadsfullmäktige Sthlm

Varför lågt förtroende för V:s miljöpolitik?
De flesta partier förknippas med vissa frågor. V ej med miljöpolitik. Borde ha en profilfråga med miljöstuk
Risk att stämplas som nejsägarparti
Jonas måste prata mer om klimatfrågor
Man ser inte skillnad på S och V. Vad är skillnaden?
Motorvägar, Vattenfall
Vi borde knipa kommunalrådsposter med miljöansvar, som i Köpenhamn
Ta kampen lokalt. Vego i skolor mm
Regionen i Ög. S-vekettidning om utförsäljning av vården
Klyftorna ökar men vi har en rödgrön vision. Bra konfliktlinje. Positiv vision
Allt behöver inte vara så svartvitt till exempel vad gäller kött eller vego Måste in i andra miljöfrågor
Gemensam kamp mot kapitalism för en bra miljö
Emma: akut läge, vi hinner inte riva kapitalismen innan vi tar tag i miljöfrågorna
Smygvägen mot socialism via miljöfrågorna
Rickard: Kyoto har inte gett nåt

Vilken huvudmiljöfråga?
Förbjud fossila bränslen!
Full sysselsättning inom planetens gränser!
V är bättre på klasspolitik än S, på miljöpolitik än MP och på feminism än FI
Miljöfrågor är inte bara Klimat! Hållbart skogsbruk är en viktig fråga.
Malmö: Seriös diskussion med miljö och naturorganisationer. Bjud in er. Lyssna och för in socialismen.
Stockholm: Nolltaxa i kollektivtrafiken, positiv fråga.
Klimatriksdagen – motionera dit
Lidköping – kolla upp dom; bra på å sprida miljöarbete

Emma: vad händer med eko-eko?
Lite nedtonat. Vänta till valplattformen. Miljöprofileringsgrupp. Jens Holm och Lina. Uppföljning av eko-eko. Gruppen är nu upplöst. Varför? Rickard: VU ville inte ha det (just nu). Skicka protestbrev mot att miljöfrågan stoppats under stolen.

Ådalen 31 – vad hände egentligen?

Roger Johansson, professor i historia, arbetarrörelsens arkiv i Malmö
Kampen om historien. Krüger och Toll gick i konken och K begick självmord 1931 pga ekonomisk världskris. Mördades, sa en i publiken. Vi kan va överens om att han dog. Slutet på en era. Instabil parlamentarisk situation. Regering byttes varje år.
14 maj 1931. Ådalen.
Strejkbrytare fanns då det strejkades pga föreslagna lönesänkningar. 10 000 personer kom till tillkallat möte. Spontant sade man efter ett tag: vi går till Lunde.
Vilka är med på fotot från demon? Nils-Erik Sundén, en kille som bodde i sågverkets hyreskasern.
Man gick på landsvägen mot Lunde by, tänkte ställa upp på ett fält och sedan gå tillbaka. SAF hade en undergrupp som hade insatt strejkbrytare.
När demon kommer fram till Lunde börjar det skjutas av militärerna. Man har sagt att det var värnpliktiga och att det var ett misstag, en olycka att demonstranter och andra dödades. Men det stämmer ej, det var militärstammisar. En patrull med tre ryttare gör utfall. Hästen stegrar då man tar ner fanorna. Det skjuts. Flera går ner efter skotten men man stannar inte då man tror det är lösa skott. De slutar å skjuta då en i orkestern blåser eldupphör. En av deltagarna Tore Andersson var tvungen att byta namn till Alespång då han inte fick fler jobb. Merparten är direktträffar. Man ska enligt reglementet träffa 30 – 50 % av skotten. Inte för å va elak utan för att man trodde det var våldsamma revolutionärer.

Dagen efter dödsskjutningarna samlas 150 000 i Stockholm. Största demon nånsin i Sverige. All trafik stannar fem minuter. Användandet av militär i fred förbjuds. Det var Ådalskommissionens förslag. Militärens förslag: vi ska ha lastbilar med K-pistar som backar in i folkhopar. Helsjukt.
Kommunistiska tidningar åtalas för sina artiklar om händelsen. Mycket polariserat. Högern motionerade ständigt om att förbjuda SKP, kommunistpartiet.
Vid begravningen samlas 25 000. Det är 3 kommunister, en sosse och en åskådare som begravs. Det fanns redan en stor konflikt i Ådalen mellan sossar och kommunister. Men en gemensamhetsgrav gjordes för offren. Veckan efter är det inga militärer eller poliser i Lunde. Kommunisterna sköter ordningen. Efterspelet: insamling till familjernas blir och barn. De får ingen ersättning från staten eller myndigheter.

Det fanns ett borgargarde i Stockholm med 4000 man. Förre polismästaren och en general deltog.
35 medlemmar i SKP döms i olika straff för demonstrationen i Ådalen. Per Albin krävde amnesti för de dömda innan valet. Sedan drog han tillbaka det och regerade med Bondeförbundet. Ett svek.
Ingen begärde nåd av de dömda kommunisterna. De var ju inte skyldiga. 1956 kom dikten upp för arbetarna. Sossarna ville helst stoppa Ådalenfilmen då de var rädda att framstå ofördelaktigt. Man ville stoppa Widerberg som dock till slut fick igenom den med hjälp av SSU. Filmen fick många fler tittare året efter den kommit, 1969. Det året var gruvstrejken vilket förklarar det hela.

TTIP, CETA och TISA – handelsavtal mot klimat och demokrati

Andrea Söderblom – Tay, Jordens Vänner, Håkan Svenneling, näringspolitisk talesperson, Malin Björk, EU-parlamentariker

Varför bry sig?
Håkan: Nyliberalism, minskad demokrati.
Andrea: kapplöpning mot botten – de med lägsta miljökraven vinner.
Malin: ojämlikt.

CETA är ett avtal mellan EU och Canadahar precis trätt i kraft. Proposition för att implementera det kommer i höst.
De mest långgående skrivningarna i avtalet som investeringsskyddsklausul måste röstas igenom i alla EU-länder. TTIP är förtillfället vilande, vilket vi kan tacka Trump för! TTIP är dock stoppat av Trump av nationalistiska skäl. TISA är ett avtal om tjänster. Det finns också ett avtal mellan EU och Japan, JEFTA.

Demokratiaspekt
HW – det finns en tvistlösning som kallades ISDS, nu ICS. Det är ett företagsbaserat system med ett skiljedomsinstitut, inte domstolar. I princip kommer företag att kunna stämma stater för uteblivna framtida vinster om de av till exempel miljöskäl inte godkänns för gruvbrytning. Jfr om en arbetare skulle stämma för framtida utebliven lön om de får sparken. Det passar absolut inte för stater och döljs också för omvärlden. Nationella eller internationella domstolar bor användas. Det flyttar makten från politiker till lobbyister. Canada är egentligen ett relativt oviktigt handelsland för EU. Amerikanska bolag äger dock många företag i Canada – risk för stämningar.

TISA innehåller en stor liberalisering och medför en stor svårighet mot att till exempel återta välfärd från det privata. Nord sätter reglerna för Syd.
Klimat- och miljöaspekter
Klimatproblem genom mer fossila bränslen från Nordamerika, dock inte Ryssland.
De blir beroende lång tid framöver. Ökade utsläpp. Miljöskydd är helt urvattnat i CETA. Många kanadensiska gruvbolag är på frammarsch i Sverige – låga avgifter. Det kommer att bli svårt med miljövänlig upphandling. Genmodifierade produkter vill man lättare få in. Hormoner i köttproduktion. Kemikalier i EU har försiktighetsprincip. I USA tvärtom – du måste bevisa att en kemikalie är farlig. Lägre krav på djurskydd.

Demokrati och feminism
EU ska besluta direkt, inte staterna själva. Cecilia Malmström är mycket för dessa handelsavtal. Marknaden sköter det själv -no problems. Handelspolitik ur ett feministiskt perspektiv. Utkast klart i EU. Fördelning av resurser, nord och syd, sexuell exploatering. Smutsig mineralhantering i Kongo m fl. länder. Offentliganställda är mycket kritiska mot TISA då villkoren definitivt kommer att försämras. Inga arbetsrättsliga bindande formuleringar. Småskaliga jordbrukare har inga fördelar. Kritik mot att inga jämställdhetsanalyser görs. De måste underställas internationella konventioner. Det ska finnas bindande regler från FN. Projekt som Empower women for Trade är bara falsk liberal propaganda. Jämställdhet = kvinnliga entreprenörer. Men det finns ingen strategi för att stärka kvinnors rättigheter.

Avtal Sydkorea för att de ska skriva på ILO-konventioner. SK bryr sig ej. Cecilia Malmström vi får väl ta upp frågan med dem… NAFTA Canada vill införa klausul om jämställdhet. USA helt emot. Bättre namn: fulhandelsavtal. Multilateralt avtal skulle vara bättre. WTO borde ta tag i frågan.

CETA: V plus fyra Mp mot avtalet. Beslutas i 37 parlament. Belgien, Frankrike och Grekland emot. Det är viktigt vad som sker utanför riksdagen.

Andrea: kampen mot TTIP har tappat luft efter Trumps anti-TTIP så det är vilande just nu. Jordens Vänner var länge ensamma i kampen. Nu även Greenpeace och SNF. Svenska fackförbund är positiva, dock inte i Europa. Delar av sossarna i Europa är emot.
Förslag till motion: CETA-fri zon. Det finns redan en TTIP-fri zon Bryssel och många europeiska städer och regioner.

En vänsterpolitik för landsbygden

Håkan Svenneling, landsbygdspolitisk talesperson
Valplattform
Likheter landsbygd och förorter
Sverige ska va ett land som håller ihop
Affisch: ja till Nord-Norge. Man kan ha nåt liknande som Ja till Norrland, Västergötland etc.
Affisch: Slaget om havet: fiskare mot oljeindustri (blått mot svart) – snygg

Målgrupper: ekonomiskt missnöjda och unga progressiva. Vad är landsbygd? OECD räknar Sverige som 99% landsbygd

Strategi:
Landsbygdspolitik regionalt: ex Gotland och V Götaland
Ta alltid med landsbygden i alla frågor
Nya förslag: CSN-lån till körkort, bredbandsstöd, driftstödet till lanthandlare, flytta statliga jobb, kollektivtrafik på landsbygd.
Landsbygdspolitisk plattform och årlig motion
Glöm inte areella näringar,naturvård mm!
Statens bredbandsbolag föreslås.

Vi använder ordet landsbygd, ej glesbygd
Förstatliga Posten finns ingen marknad: olika stater bara
C växer i Norrbotten. Får väldigt lite tillbaka från malmen, vattenkraften och skogen.
Bättre kommunalt utjämningssystem.
Utveckla lokaltrafiken.

Dag Fredriksson.

Kopiera länk