Aktiviteter

Seriösa företag kommer stärkas – Replik till Moderaterna

Seriösa företag kommer att stärkas

Vinster i välfärden:

Replik till Anders G Johansson i SLA 16/3.
En vinstbegränsning kommer att innebära att företag som har vinst som enda syfte med sin verksamhet inte tycker att det är intressant att driva skolor, vårdcentraler och annan omsorg. Vill vi att våra barns utbildning ska bedrivas med vinstmaximering som mål och är det enda sättet att bedriva privat verksamhet inom välfärden? Det finns föräldrakooperativ som driver förskolor och som använder varje krona till verksamheten. Det finns små företag där ägarna är samma personer som tar hand om våra äldre – de återinvesterar allt överskott i verksamheten. För dessa kommer förslaget från Vänsterpartiet och regeringen inte att innebära några begränsningar.

Jag håller med dig Anders, Sverige har ett unikt system. Vi är faktiskt ensamma i världen med detta system. Jag vill också se höga kvalitetskrav – i kommunal verksamhet lika så privat. Alla skolor, vårdcentraler eller äldreboenden ska vara av högsta kvalitet, här tror jag du och jag är helt överens.

Johansson hävdar att V hotar välfärden om det inte får finnas företag som fritt får ta ut vinst inom vård och skola. Om det var sant skulle det inte existera någon valfrihet i övriga Europa – men det gör det, trots att många länder är mycket tuffare när det gäller eventuella vinstuttag ur välfärdssektorn.

Med stor respekt till Lagrådet och dess kompetens måste jag ändå starkt hävda att Vård, Skola, LSS o.s.v. inte är vilka näringsverksamheter som helst och ska så heller inte behandlas.

Vinstregleringen kommer snarare att stärka seriösa företag – stora som små – som sätter verksamheten först. Idag riskerar de att konkurreras ut av stora vinstmaximerande bolag. Redan i dag står exempelvis tre jättebolag för cirka 50 procent av den privata vårdmarknaden. Vårdjätten Attendo delade ut 200 miljoner till sina aktieägare, dvs. 30 procent av deras nettovinst vilket är deras policy. Hur är det att bygga buffert för att parera tillfälliga svackor? Johansson maskerar företagens rätt att plocka ut skattepengar i vinst genom att hota med att valfriheten försvinner. Hotet är att våra gemensamma medel försvinner ner i fickorna på privata aktörer. Pengar som vi betalar in för att det ska gå till vår gemensamma välfärd.

Men även bland borgerliga väljare är det ett stort stöd till vinstbegränsning. 20 procent av alliansens väljare vill dessutom gå ännu längre än vad regeringen vill.

Vi vill bygga ett starkt Sverige med en välfärd i absolut toppklass – jag ser gärna att vi bygger det tillsammans.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Kopiera länk