Aktiviteter

Röd lördag med fokus på regionpolitik

Fokus under gårdagens röda lördag på Hertig Johans torg låg på regionpolitik, men vi hade också med flygblad med Vänsterpartiet Skövdes valplattform och från Vättervänstern. Bille Karlsson från Skara, etta på regionlistan, höll tal. Dessutom bjöd vi på kaffe.

Billes tal:

Idag står Vänsterpartiet på torg runt om i Västra Götaland för att berätta om hur vi tänker oss att kunna förbättra arbetsvillkoren för personalen inom vården.

Vi kan läsa i tidningen nästan varje dag nu om hur personalen kämpar och sliter för att få det att fungera. Det handlar om att ofta jobba dubbla pass för att det inte finns någon personal att tillgå. Det handlar om att ständigt ha pressen på sig att inte räcka till. Det handlar om att behöva ta in bemanningspersonal som kostar en massa pengar som inte finns.

Besparingskrav är satta på våra sjukhus och där ingår bl a att i minsta möjliga mån använda sig av dyr bemanningspersonal.

Många av våra specialistutbildade sjuksköterskor söker sig till andra arbeten därför att de helt enkelt inte orkar. Det är alltför stressigt inom vården idag.

Vi märker alla av den svåra situationen inom vården. Det är svårt att få en tid på vårdcentralen, vi får vänta allt längre på operationer, ibland får vi åka till en annan del av Sverige för att få en operation som egentligen kunde ha gjorts här på hemmaplan. Det finns utrustning, det finns kunnande, men det saknas personal som kan utföra operationer.

Så här kan vi inte ha det. Det måste göras något för att förbättra situationen.

Därför vill vi i Vänsterpartiet satsa på att förbättra arbetsmiljön för våra vårdanställda.

Vi tycker att kortare arbetsdagar är nästa stora välfärdsreform. På sikt 30 timmars arbetsvecka eller 6-timmarsdag.

Kortare arbetstid ger mer tid över för återhämtning, mer tid att ägna åt familjen och mer tid till fritidsintressen. Det är dessutom en jämställdhetsfråga då många kvinnor idag jobbar deltid för att jobbet är för slitsamt för heltidsarbete.

Arbetstidsförkortning har provats på flera håll i regionen med goda resultat.

Ortopeden vid Mölndals sjukhus har 32 timmars arbetsvecka för sjuksköterskor och undersköterskor. Det har gjort kliniken till en attraktiv arbetsplats där nästan ingen slutar, sjukskrivningarna minskar och fler operationer görs.

Vid vårt sjukhus här i Skaraborg finns ett intressant projekt som kallas 80-10. Man jobbar 80 %, får kompetensutveckla sig 10 % och får 10 % för träning eller reflektion.

Vänsterpartiet har lagt förslag om kortare nattarbetstid i vården och högre löner till de kvinnodominerade yrkena i vården. Vi har föreslagit 30 timmars arbetsvecka för de som jobbar natt i vården och kortare arbetstid för de tuffa jobben inom Regionservice: kök, tvätteri och lokalvård.

Vi vill börja med att korta arbetsdagen där arbetet är som tyngst och där det är svårt att rekrytera och behålla personal. Sjukfrånvaron blir lägre samtidigt som fler får chansen att komma in på arbetsmarknaden.

Vi tror att många av problemen på våra sjukhus kan lösas genom att ge personalen bättre arbetsvillkor så att de vill och orkar stanna kvar.

Att kunna gå till sitt arbete och känna att man faktiskt utför det man är utbildad för på ett bra sätt skapar arbetsglädje och samhörighet och det behövs för att alla vi andra ska få en bra vård.

Vänsterpartiet vill att vården ska vara lika för alla. Ingen ska få sämre vård för att man inte har råd och ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön.

Vi arbetar alltid för ett mer jämställt samhälle där alla har lika rättigheter och samma möjligheter för vi tror att ett samhälle med mindre klyftor ökar tryggheten och samhörigheten människor emellan. Trygghet och tillhörighet är just vad människor behöver för att utvecklas till sitt allra bästa.

Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få.

Från vänster: Erik, Bille, Dennis, Rickard, Mats, Gabryjel och Lotta.

En video med argument för 6 timmars arbetsdag finns här: 6 timmars arbetsdag.

Text: Mats Kristiansson, Bille Karlsson.
Bilder, video: Alicia Ankarström.

Kopiera länk