Några frågor vi tagit upp

Motioner, frågor och interpellationer är några av de verktyg som Vänsterpartiet har i arbetet i fullmäktige.
Vi har sammanställt några av de frågor som vi lyft i fullmäktige i Skövde.
Det är frågor om våldet mot kvinnor, heltidsarbete, socialbidragsnorm och kommunikationer.
Texten finns i dokumentet nedan.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Krav på fortsatt kollektivtrafik – Skultorp – Falköping

Sedan nya förbifarten av väg 26 öppnades så upphörde buss 300 att köra genom Skultorp. Detta försämrade Skultorpsbornas tillgänglighet till kollektivtrafik och särskilt till och från Falköping.
Bussen går visserligen på nya 26:an men många får långt till busshållplatsen.

Om det vore en omöjlighet att köra buss 300 genom Skultorp vore ett förslag att förlänga dagens lokalbuss genom Skultorp till busshållplatsen vid Grevagården, så den passar med tidtabellen och för buss 300 till och från Falköping.
Det förutsätter samma turtäthet också.

En önskan på sikt vore att en tågstation kunde öppnas i Skultorp. Detta för att resande från orten som vill söder och västerut inte skall behöva åka in till Skövde central först, utan kan gå på ”Skövde södra” i Skultorp.

Vår motion avslutas med kravet:
Att fortsatt kollektivtrafik går genom Skultorp så boende där med god tillgänglighet kan åka buss västerut.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

1.100 nya jobb i offentlig sektor i Skövde om vänsterns satsning genomfördes

200.000 nya jobb i den offentliga sektorn är ett av Vänsterpartiets viktigaste förslag inför valet. Räknat proportionerligt av befolkningen skulle det ge 6.000 nya jobb i Skaraborg. Varav drygt 1.100 i Skövde.
Jobb – en mänsklig rättighet !? Ja, så uttryckte Olof Palme det på 70-talet. Det var när socialdemokraterna fortfarande öppet i sin politik arbetade för arbete åt alla.
Mycket har sedan dess.
I dessa dagar ligger arbetslösheten runt 5,5 – 6 %, för ungdomar minst dubbelt så högt plus att hundratusentals människor som jobbar deltid önskar sig heltid istället. Samt inte minst alla människor som förtidspensioneras m.fl. åtgärder som ställer dem utanför arbetsmarknaden.

Inför höstens val har Vänsterpartiet rest kravet att 200.000 nya jobb skall skapas inom den offentliga sektorn. Ingen lär säga emot att det finns arbetsuppgifter inom vården, skolan, omsorgen m.fl. områden.
Och i sig lär ingen heller säga emot att det samhällsekonomiskt blir ”billigare” om människor finns i arbete istället för att vara ställda utanför arbetsmarknaden.

Vi har för tydlighetens skull brutit ned de 200.000 jobben på en skaraborgsk nivå. Vi har för enkelhetens skull räknat om jobben i förhållande till antalet personer i Skaraborg och i varje kommun.

Då blir det alltså drygt 1.100 nya jobb inom den offentliga sektorn i Skövde.
Visst vore väl det ett bra tillskott och en bra satsning för att få fart …

Vi avslutar med att presentera listan för varje kommun i Skaraborg:
Skövde 1.170 jobb
Lidköping 870
Falköping 720
Mariestad 570
Skara 450
Vara 360
Götene 300
Tidaholm 300
Tibro 270
Töreboda 240
Hjo 210
Karlsborg 180
Grästorp 120
Essunga 120
Gullspång 120

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Drygt 39.000 röstberättigade – 1.500 förstagångsväljare

I höstens val den 17 september kommer 39.034 personer att vara röstberättigade i Skövde – i kommunvalet. Drygt tusen färre i riksdagsvalet.
I Skövdes 27 valkretsar är Dälderna och Billingesluttningen störst med 2.045 respektive 2.000 röstberättigade.
Minsta är Lunden med 745 och Våmb med 795.

Antalet förstagångsväljare är 1.536. En relativt stor andel alltså.

I förra valet 2002 fanns cirka 3.000 färre röstberättigade. Då låg röstdeltagandet på cirka 80 %.

Vänsterpartiet fick då sammanlagt lite drygt 2.000 röster och 7% av rösterna.

Mer siffror och statistik för den som vill finns på www.val.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snabbare förbindelser förespråkas

Västtrafik har en totalbudget på cirka 850 miljoner. En till två procent föreslås att användas för trafiksatsningar – många knyts till Skövde.
Hur skall kollektivtrafiken se ut i regionen ?
Hur skall Västra Götaland leva upp till att ge en allmän, billig och bred kollektivtrafik.
Sådana saker skall gå att läsa ut ur det som kallas trafikförsörjningsplaner.
Nu föreligger planen för 2006-2007.

Av den totala budgeten på drygt 850 miljoner finns plats för trafiksatsningar på 1-2 %.
Räcker det ?
Är det nog för att utveckla kollektivtrafiken ?
Eller krävs en högre nivå ?

Västtrafiks totala budgetram är på 852,7 miljoner. I det nu framtagna förslaget föreslås att någonstans mellan 8 – 16 miljoner, lika med 1 – 2 %, används för trafiksatsningar.

För Västtrafik Skaraborg redovisas att 4,5 miljoner satsas, varav regionen står för 4 miljoner och kommuner för 0,5 miljoner.

Sett till vad som gjorts under hösten år 2005 konstateras att flera oplanerade satsningar gjorts.
Linje 500 mellan Mariestad och Skövde och omvänt är den linje där flest insatser gjorts. Förstärkningar har också bla. gjorts på linjen från Skara till Götene och på linjen från Falköping till Skara.

Bland de förslag som föreslås genomföras finns en lång rad kopplade till Skövde, exempelvis:
Kvällsbussar som har anslutning till Göteborgstågen, med avgångar 19.05 som 21.30, från Skövde till Tibro, Karlsborg, Hjo, Mariestad och Töreboda.

Snabbare turer Skövde-Lidköping.

Helt ny linje mellan Götene och Skövde.

Fortsatt utökning turer Mariestad-Skövde.

Snabbare turer Töreboda-Skövde.

Arbetspendlingen Tibro-Skövde förlängs att börja i Hjo.

På linjen Tidaholm-Skövde föreslås fler turer bl.a. för bättre anpassning för arbetspendling och gymnasie- och högskola.

Bland neddragningar som föreslås är att ta bort en hel del turer som idag går till KSS. Förslaget är att istället få resenärerna att ta stadsbussar.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Egon Frid toppar riksdagslistan

Egon Frid, Skövde toppar Vänsterpartiet Skaraborgs riksdagslista i valet i höst. Som andra namn återfinns Lisbeth Ider, Tidaholm.
På riksdagslistan återfinns ännu en Skövde-bo: Carlos Bobadilla som står på 13:e plats.

På regionlistan är Egon Frid trea, övriga från Skövde: 13. Kristoffer Barta och 18. Katarina Ring, Skövde

När Tomas Ekström, Mariestad öppnade valkonferensen som hölls på Hotell Scandic i Skövde var det mot bakgrunden att det sedan länge varit klart att Per Rosengren inte skulle ställa upp för omval.

Vänsterpartiet Skaraborg omfattar tretton lokalorganisationer som, baserat på medlemsantalet i respektive lokalorganisation, hade valt sina ombud, sammanlagt 31 stycken, till konferensen.
Klart största delegation kom från Lidköping med åtta ombud.

Valberedningen med dess ordförande Britt Rahm, Lidköping föredrog de kriterier man haft för den lista som presenterades för ombuden på plats i Scandic Hotel Skövde.

Med utgångspunkt för de nomineringar som kommit in har valberedningen i sitt arbete tagit hänsyn till ålder, geografi, kompetens och de strömningar som finns i distriktet.

Redan vid fastställandet av listorna inför 2002 års val deklarerade Per Rosengren, Mariestad att detta skulle bli hans sista fyra års period i riksdagen.

Under åren som gott har Egon Frid hos många kommit att framstå som en naturlig efterträdare.
Egon bl.a. med åtta års regionuppdrag bakom sig och för närvarande vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg (nr 10).
Egon var också valberedningens förslag.

På mötet las förslag från ombud som första namn: L-G Asp, Töreboda och Ulf Sandberg, Gullspång vilka tackade för förtroendet, men avböjde.

Eva Hamberg, Falköping, av valberedningen placerad som nummer två, föreslogs också av ombud, men i omröstningen fick Egon Frid 70% av rösterna.

Lisbeth Ider hade av valberedningen placerats som nummer sex, men här ville ombuden annat och med röstsiffrorna 16 – 15 gav ombuden henne förtroendet som listtvåa, i omröstning med Eva Hamberg.

De två toppnamnen på Vänsterpartiet Skaraborgs lista har det gemensamt att de till vardags arbetar med sociala frågor.

Övriga placeringar på listan blev enligt det förslag som valberedningen la fram.
Listans utseende:
1. Egon Frid, Skövde
2. Lisbeth Ider, Tidaholm
3. Lars-Göran Asp, Töreboda
4. Cristina Kvist, Lidköping
5. Ulf Sandberg, Gullspång
6. Ewa Hamberg, Falköping
7. Kent Kmety, Mariestad
8. Ulla Bengtegård, Vara
9. Fredrik Bellino, Hjo
10. Lena Morin, Götene
11. Hajrudin Abdihodzic, Tidaholm
12. Magdalena Marques Olsson, Lidköping
13. Carlos Bobadilla, Skövde
14. Helen Engström, Töreboda
15. Carl-Magnus Bengtegård, Vara
16. Anette Jakobsson Runo, Hjo
17. Mikael Ingebäck, Lidköping
18. Britt Norström, Tidaholm
19. Berit Borén, Karlsborg

Regionlistan
I regionfullmäktige i Västra Götaland har V i Skaraborg två ordinarie platser.
Valberedningens förslag på listans två toppnamn, 1. Claes-Göran Borg, Lidköping och 2. Inger Lilja, Falköping, var också ombudens enhälliga val.

Två ombudsförslag kom avseende tredje platsen, där valberedningen placerat Egon Frid.
Eva Hamberg avböjde till förmån Egon Frid.
I den omröstning som gjordes angående det andra förslaget, Larseric Bergqvist, Skara, utföll röstningen till Egon Frids favör.

Eva Hamberg, Falköping blev sedan, av ombuden efter omröstning uppflyttad från sjätte till fjärde plats och bytte därmed plats med Christina Hagberg, Vara.

I övrigt blev listan fastställd såsom valberedningen hade föreslagit. Listans utseende:
1. Claes-Göran Borg, Lidköping
2. Inger Lilja, Falköping
3. Egon Frid, Skövde
4. Eva Hamberg, Falköping
5. Larseric Bergqvist, Skara
6. Christina Hagberg, Vara
7. Lars-Göran Asp, Töreboda
8. Lisbeth Ider, Tidaholm
9. Ulf Sandberg, Gullspång
10. Åsa Heij Bengtegård, Vara
11. Fredrik Bellino, Hjo
12. Ann-Carin Sjöström, Lidköping
13. Kristoffer Barta, Skövde
14. Eva-Lena Varhelyi, Skara
15. Hajrudin Abdihodzic, Tidaholm
16. Marita Asp, Töreboda
17. Bertil Arvidsson, Lidköping
18. Katarina Ring, Skövde
19. Berit Borén, Karlsborg

Ombud till kongressen
Ännu ett val gjordes av ombuden denna lördag i Skövde. Det var val av de fem ombud som skall representera Skaraborg på Vänsterpartiets kongress 5 – 8 januari år 2006 i Göteborg.

Här gick ombuden på det förslag som valberedningen enats om:
Lars-Göran Asp, Töreboda
Christina Hagberg, Vara
Claes-Göran Borg, Lidköping
Lisbeth Ider, Tidaholm
Egon Frid, Skövde

Ersättare blev:
Helen Engström, Töreboda, Fredrik Bellino, Hjo, Åsa Heij Bengtegård, Vara, Ulf Sandberg, Gullspång, Larseric Bergqvist, Skara och Anette Jakobsson Runo, Hjo.

Varje distrikt har också att välja ett veteranombud till kongressen och här valdes Christer Svensson, Falköping.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lyssna på Lars Ohly på lördag

Senast Lars Ohly var i Skaraborg var i oktober. Nu är det dags igen. På lördag 1 april kommer Vänsterpartiets partiledare till Skövde och talar på Hertig Johans torg kl. 12.00.
Lars Ohly Vänsterpartiet Västra Götalands möte i Skövde på lördag.
På Scandic Billgen samlas på lördag ett 35-tal vänsterpartister valda ombud från hela Västra Götaland för att bl.a. fastställa valplattformen.

I samband med det mötet hålls ett offentligt möte på Hertig Johans torg kl 12.00.
Lars Ohly kommer att tala och berätta om vad Vänsterpartiet kommer att gå till val på.
Den stora frågan är arbete.

Vänsterpartiet har som huvudmål att skapa 200.000 nya jobb inom den offentliga sektorn.
En åtgärd som skulle förbättra i många avseenden.

Först och främst det självklara – att många skulle få jobb.
Men en satsning på offentlig sektor har också erfarenhetsmässigt visat sig följas av en uppgång inom den privata sektorn.

Trots borgerligas kritik av satsningar inom offentlig sektor är historiens lärdom tydlig.
Satsningar inom kommunal, landstings och statlig sektor medför att samhällsnivån höjs och bidrar till många andra positiva effekter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar