• Hem
  • Panelsamtal om ...
sida

Panelsamtal om givande och tiggande

Publicerat 2015-05-07

I Skövde, liksom på alla andra orter i Sverige, sitter det numera tiggande EU-medborgare utanför de flesta affärer och köpcenter. Deras närvaro påminner oss om vilka problem det europeiska välfärdsbygget står inför.

Så står det i inbjudan till ett panelsamtal 7 maj 2015 i Konstmuséet i Skövde Kulturhus. De som deltog var Leif Walterum (kommunalråd för c), Monica Green (riksdagsledamot för s), David Blondell (pastor i Elimkyrkan och samordnare av nätverket för EU-migranter i Skövde) och Cecilia Parsberg (konstnär som sedan 2011 utforskat tiggeriets och giveriets europeiska koreografier och som just nu ställer ut sitt doktorandprojekt i Fri Konst Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? i Konsthallen i Skövde Kulturhus). Moderator var Thomas Oldrell (konstchef på Skövde Kulturhus).

Utgångspunkten för panelsamtalet var Cecilias utställning. Här följer ett kort urval av några frågor och svar:

Thomas: Hur har synen på tiggandet förändrats medan du jobbat med frågan?

Cecilia: Känslorna är stora och starka och orsakar åsikter från släng ut dem till vi ska ta hand om alla. Det är inte människorna som är problemet. Det är ett systemfel som orsakar fattigdomen och att man söker sig till Sverige.

Thomas: Vilka mekanismer krävs för att en fråga ska hamna på den politiska agendan?

Monica: Frågan ska beröra många. Vi blir chockade när vi ser fattigdom. Jag vill att vi har ett socialt skyddsnät för alla. Det gäller även de som kommer hit från något annat land.

Thomas: Hur ser det ut i Skövde?

David: Vi har bl.a. ordnat med boende och haft en kurs i engelska.

Leif: Frågan är levande på dagordningen och diskuteras varje dag i stadshuset, med kyrkor och med medborgare. Vi hade alla kunnat vara i den situationen om vi inte fötts där vi gjort.

Thomas: Hur ser ni på givande?

Cecilia: Det är EU-medborgare. Vi ska ha samma förutsättningar.

David: Jag är mycket positiv till givande. Inte bara till EU-migranter utan även till andra.

Monica: Jag tycker att vi ska ge efter förmåga. Först och främst ska vi ha ett samhälle med progressiv skatt. Vi måste se till att politiken i EU förändras.

David: Vi sätter människor i ett socialt sammanhang. Pengar är inte allt. Vi jobbar tillsammans i ett nätverk. Det är vår tid vi ger.

Cecilia: Givandet är en relationell handling. Ju mer lik du är mig desto mer ger jag. De som kommer hit är annorlunda och blir därmed diskvalificerade.

Thomas: Bidrar systemet till problemet?

Monica: Ja. I EU ska alla länder vara lika för att få vara med, men det finns ett antal fattiga länder i vår klubb. Vi måste hantera det. EU måste blir mer solidariskt. Det har varit en högerdominans i EU under många år, som inte ger generell välfärd.

Leif: Ska vi ha fri rörlighet måste vi ha ökad överstatlighet. Alla måste omfattas fullt ut av den fria rörligheten.

Thomas: Vad görs just nu och vad är nästa steg?

Cecilia: Håll diskussionerna varma. Var självkritisk.

Monica: Det är komplext. Vi måste ta i det politiskt, både nationellt i Sverige och på EU-nivå.

David: Se till att vi ser människorna och möter dem, t.ex. genom att förse dem med husvagnar vintertid.

Leif: Vi måste jobba på riks- och europanivå.

David: En kommun borde utnyttja de frivilliga organisationer som finns.

Cecilia: Det behövs nytänkande. Vi kan inte använda exakt det vi använt i Sverige förut.

Monica: Man måste jobba både här och få ordning på det rumänska samhället.

Thomas: Hur reagerade ni på att få frågan om en paneldebatt från en konstnär?

Leif: Kulturen måste vara en röst i samhället.

Monica: Utställningen borde finnas på fler ställen, t.ex. i riksdagen.

Cecilia: Det politiska är hur vi lever våra liv, och konsten handlar om det.

Projektwebbplats: tiggerisomyrke.se.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk