• Hem
  • Skövde kommunfu...
sida

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Stadshuset.

Handlingar till och protokoll från kommunfullmäktige finns här: Kommunfullmäktige.

Jag har hämtat infon från sidan Sammanträdestider 2018 nämnder, beredningar och utskott på Skövde kommuns webbplats. Om någon ändring gjorts bör korrekt info finnas där.

Sammanträdena kan ses live på Öppna Kanalen Skövde eller i efterhand på Öppna kanlen Skövdes playkanal. Sändningarna inleds med ett referat av vad som kommer att tas upp 30 minuter innan sammanträdet börjar.

2018 års sammanträden äger rum dessa datum:

Måndag 22 januari 2018 kl. 18:00.

Måndag 26 februari 2018 kl. 18:00.

Måndag 26 mars 2018 kl. 18:00.

Måndag 23 april 2018 kl. 18:00.

Måndag 21 maj 2018 kl. 18:00.

Onsdag 20 juni 2018 kl. 13:00. OBSERVERA TIDEN!

Måndag 24 september 2018 kl. 18:00.

Måndag 15/29 oktober 2018 kl. 18:00. OBSERVERA ATT TVÅ DATUM ANGES! Jag utgår från att info om vilket datum det blir kommer senare på sidan Sammanträdestider 2017 nämnder, beredningar och utskott på Skövde kommuns webbplats.

Måndag 26 november 2018 kl. 18:00.

Måndag 10 december 2018 kl. 18:00.

Kopiera länk