Etikettarkiv: Skövde kommun

Det cementerade stödet för Cementa måste brytas! Demonstrera den 20 april, kl. 15.00 – 17.00 på Hertig Johans torg i Skövde!

Cementa i Skövde ansöker om förnyat tillstånd att bryta kalksten i brottet i/på Billingen efter 2017. Redan nu skapar Cementas brott i Skövde stora problem för omgivningen i Skövde, nära boende störs, tillgängligheten till området hindras och miljö- och kulturvärden … Läs mer

Publicerat i Aktiviteter, Debatt | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Ett Idécentrum för jämställdhet och hållbar utveckling i Skövde och Skaraborg!

Motion till kommunfullmäktige angående att utreda möjligheterna om Gothia Science Park, GSP:s uppdrag kan breddas och bli mer tvärsektoriellt och om GSP kan vara inovationsmiljön och  den organisatoriska platsen för ett Idécentrum i Skaraborg. “I Skaraborg är alla delaktiga. Alla … Läs mer

Publicerat i Motioner | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kommunens alkoholpolicy missbrukas!

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående kommunens alkoholpolicy på kommunfullmäktige måndagen 29 oktober. Utifrån SLA:s, Skaraborgs Allehanda, granskaning av representationen inom kommunens bolag och verksamheter så har det framkommit att reglerna, för hur alkohol serveras och bekostas av allmänna … Läs mer

Publicerat i Frågor | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Skövde kommun måste stärka flyktingmottagandet och integrationsarbetet!

Motion till kommunfullmäktige angående behovet att stärka flyktingmottagandet och integrationsarbetet i Skövde kommun! Tidigare Flyktingmottagningen och nuvarande Integrationsenheten har avlövats inom kommunen av olika anledningar! Dels med hänvisning till Etableringsreformen och dels med hänvisning till att Skövde har minskat mottagandet … Läs mer

Publicerat i Motioner | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Varför är Skövde kommun så negativ till Karlsborgsbanan?

Den senaste utredningen om Karlsborgsbanan, som Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen gjort slår fasta att resandeunderlaget och ekonomi är jämförbar med flera andra banor i Västsverige! Utredningen slår också fast att tåg innebär en resandeökning jämfört med dagens busstrafik och därmed … Läs mer

Publicerat i Debatt | Etiketter , , , , , | 1 kommentar

Interpellation till KF angående behovet av en integrationsstrategi för Ryd.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående behovet av en integrationsstrategi för Ryd, och Skövde kommun efter besluten och förändringarna inom Ryds skolområde. De mycket kritiserade skolbesluten inom Ryds skolområde och de stora förändringar och konsekvenser som detta kommer att … Läs mer

Publicerat i Interpellationer | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Yttrande till Skövde kommuns Boendestrategiska program!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012 – 2015! Vi vill inledningsvis framhålla att vi gillar till stora delar det arbete som sker för att ta fram detta Boendestrategiska program! Hela Skövde ska leva, vi … Läs mer

Publicerat i Artiklar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Stoppa mobbingen på Skövdes skolor!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående att skapa trygg arbetsmiljö för alla elever och lärare och en skola fri från mobbing i Skövde kommun! Skolan är en av våra viktigaste verksamheter i kommun och en stor arbetsplats för elever, … Läs mer

Publicerat i Interpellationer | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Skövde ska byggas jämställt, socialt och ekologiskt hållbart!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan. Skövde kommuns översiktsplan, ÖP 2025, är en intressant läsning utifrån kommunens vision att vi ska vara 60 000 invånare 2025. Markanvändningen är en central fråga för hur kommunen ska utvecklas … Läs mer

Publicerat i Debatt | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Interpellation angående West Sweden!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M), angående vad hon och styrelsen inom West Sweden har gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, … Läs mer

Publicerat i Interpellationer | Etiketter , , , | Lämna en kommentar