Röd lördag i Södra Ryd

Idag hade vi Röd lördag i Södra Ryds centrum apropå att dubbleringen av det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper, som Vänsterpartiet drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, började gälla 1 april. Läs mer här: Från och med idag dubbleras tandvårdsbidraget.

Vi delade ut flygblad och tandborstar, bjöd på fika och pratade med folk.

Man kan nog se detta som valupptakt för Vänsterpartiet Skövde. Nu kör vi för fullt fram till valet! Tycker som nye vice partiledaren Nooshi Dadgostar att vi satsar mot tvåsiffrigt!

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Ännu en bild från årsmötet: Stöd Afrin

Vi tog på årsmötet en bild för att visa vårt stöd för kurderna i Afrin.

Stöd Afrin.

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Några bilder från årsmötet

Några av deltagarna på årsmötet.


Bo Karlsson underhöll. Och så blev det smörgåstårta.

En del av den fantastiska konsten på Lassagården.Bille Karlsson, ordförande för årsmötet, (på bilden till vänster) och Lotta Källström, ny i styrelsen (på bilden till höger) och är intresserade av Lassagårdens konst.

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Årsmöte 2018-03-25

Vänsterpartiet Skövde höll sitt årsmöte på söndagen där sedvanliga årsmöteshandlingar genomgicks och den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet. Årsmötet hölls på Keramik och konst cafét Lassagården.

Rickard Ornblad som varit föreningens ordförande under förra verksamhetsåret tackade för ett fantastiskt roligt och utvecklande år som ordförande. Ordförandeklubban lämnades över till föreningens nyvalda ordförande Mats Kristiansson.

I den nyvalda styrelsen i övrigt ingår: Isabell Ankarström, Annika Holmén, Elizabeth Fierro Fredriksson, Carlos Bobadilla och Gabryjel Blom

Till ersättare valdes: Lotta Källström och Erik Karlsson

Partiets valplattform diskuterades och partiets verksamhetsplan för 2018 fastställdes.

Medlemmarna bjöds på smörgåstårta och tårta samt musikunderhållning från Skaratrubaduren Bo Karlsson.


 

 

 

 

 

Nyvald ordförande för Skövdevänstern
Mats Kristiansson

Nyvalda styrelsen från vänster:
Lotta Källström, Isabell Ankarström, Annika Holmén
Erik Karlsson, Dag Fredriksson, Elizabeth Fierro Fredriksson,
Gabryjel Blom, Carlos Bobadilla och Mats Kristiansson

Publicerat i Aktiviteter | 1 kommentar

Seriösa företag kommer stärkas – Replik till Moderaterna

Seriösa företag kommer att stärkas

Vinster i välfärden:

Replik till Anders G Johansson i SLA 16/3.
En vinstbegränsning kommer att innebära att företag som har vinst som enda syfte med sin verksamhet inte tycker att det är intressant att driva skolor, vårdcentraler och annan omsorg. Vill vi att våra barns utbildning ska bedrivas med vinstmaximering som mål och är det enda sättet att bedriva privat verksamhet inom välfärden? Det finns föräldrakooperativ som driver förskolor och som använder varje krona till verksamheten. Det finns små företag där ägarna är samma personer som tar hand om våra äldre – de återinvesterar allt överskott i verksamheten. För dessa kommer förslaget från Vänsterpartiet och regeringen inte att innebära några begränsningar.

Jag håller med dig Anders, Sverige har ett unikt system. Vi är faktiskt ensamma i världen med detta system. Jag vill också se höga kvalitetskrav – i kommunal verksamhet lika så privat. Alla skolor, vårdcentraler eller äldreboenden ska vara av högsta kvalitet, här tror jag du och jag är helt överens.

Johansson hävdar att V hotar välfärden om det inte får finnas företag som fritt får ta ut vinst inom vård och skola. Om det var sant skulle det inte existera någon valfrihet i övriga Europa – men det gör det, trots att många länder är mycket tuffare när det gäller eventuella vinstuttag ur välfärdssektorn.

Med stor respekt till Lagrådet och dess kompetens måste jag ändå starkt hävda att Vård, Skola, LSS o.s.v. inte är vilka näringsverksamheter som helst och ska så heller inte behandlas.

Vinstregleringen kommer snarare att stärka seriösa företag – stora som små – som sätter verksamheten först. Idag riskerar de att konkurreras ut av stora vinstmaximerande bolag. Redan i dag står exempelvis tre jättebolag för cirka 50 procent av den privata vårdmarknaden. Vårdjätten Attendo delade ut 200 miljoner till sina aktieägare, dvs. 30 procent av deras nettovinst vilket är deras policy. Hur är det att bygga buffert för att parera tillfälliga svackor? Johansson maskerar företagens rätt att plocka ut skattepengar i vinst genom att hota med att valfriheten försvinner. Hotet är att våra gemensamma medel försvinner ner i fickorna på privata aktörer. Pengar som vi betalar in för att det ska gå till vår gemensamma välfärd.

Men även bland borgerliga väljare är det ett stort stöd till vinstbegränsning. 20 procent av alliansens väljare vill dessutom gå ännu längre än vad regeringen vill.

Vi vill bygga ett starkt Sverige med en välfärd i absolut toppklass – jag ser gärna att vi bygger det tillsammans.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Kvalitet måste går före vinst

Insändare i SLA och Skaraborgsbygden

Den 19 januari lade regeringen och Vänsterpartiet fram en lagrådsremiss om hur vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden, till exempel äldreomsorgen, ska försvinna. Alla partier i riksdagen kommer i vår få rösta och ta ställning till om Sverige ska förbli det enda landet i världen som tillåter vinstjakt till och med inom den skattefinansierade skolan.

Förslag i samma riktning inom vården presenteras i juni. Samtliga förslag syftar till att sätta medborgarnas rätt till välfärd före bolagens vinster, något som en stor majoritet av befolkningen velat länge. Förslagen gör det möjligt för seriösa privata och idéburna välfärdsföretag att slippa osund konkurrens från stora vinstjagande koncerner.

Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Ändå försvinner flera miljarder från välfärden till vinster varje år. Skolföretag kan länsa skolor och sätta dem i konkurs så att tiotusentals elever plötsligt står utan skola. Vinstsyftet gör det lönsamt att sätta glädjebetyg för att attrahera elever samtidigt som de håller nere lärartätheten för att öka vinstmarginalen. Inom äldreomsorgen tenderar personaltätheten och lönerna att vara lägre i vinstdrivande bolag vilket försämrar kvaliteten.

Förslagen innebär ett slut på detta. Bara företag som prioriterar verksamheten före vinsten ska få del av skattemedel. En marknadsmässig utdelning på eget investerat kapital som används i själva verksamheten kommer kunna tas ut, och ingen kommer tvingas gå med förlust som felaktigt påståtts. Mindre företag kommer kunna göra en liten vinst även om de inte själva investerat i företaget. Men skattepengar avsedda för välfärden kommer inte längre kunna gå rakt in på ägarnas bankkonton. Icke vinstdrivna, idéburna företag verkar redan utan vinstintresse och omfattas därför inte av kravet på vinstbegränsning. Deras ställning kommer stärkas.

En majoritet av befolkningen vill att kvalitet, jämlika villkor och valfrihet för medborgarna ska gå före vinster till riskkapitalbolag. De borgerliga och Sverigedemokraterna har hittills inte hållit med. Dags att sätta välfärdens intressen i centrum – inte riskkapitalbolagens.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Kommunlistan för V Skövde fastställd

De fem toppnamnen på kommunlistan.

På bilden från höger: Gabryjel Blom, Rickard Ornblad, Elizabeth Fierro Fredriksson, Isabell Ankarström och Dag Fredriksson.

Vänsterpartiet i Skövde satte på torsdagskvällen den 1 mars på ett medlemsmöte sin lista för kommunvalet 2018. Listan innehåller 13 namn: 7 kvinnor och 6 män.

Överst på listan står Gabryjel Blom, industriarbetare. Han följs av Dag Fredriksson, ekolog, och Isabell Ankarström, lärare.

6 av de 13 kandidaterna jobbar i skolan. Vänsterpartiet har skolfrågan som en av sina huvudfrågor i valet.

En kommunpolitisk valplattform kommer att fastställas på Vänsterpartiet i Skövdes årsmöte den 25 mars. Valplattformen kommer att ligga till grund för Vänsterpartiet i Skövdes valrörelse.

Vänsterpartiet i Skövde kommer att jobba för ett jämlikt och rättvist Skövde med stort miljöfokus. För ett Skövde för alla – inte bara några få.

Vänsterpartiet Skövdes lista till kommunfullmäktige:

1. Gabryjel Blom, industriarbetare
2. Dag Fredriksson, ekolog
3. Isabell Ankarström, lärare
4. Rickard Ornblad, elevassistent
5. Elizabeth Fierro Fredriksson, biolog
6. Carlos Bobadilla, lärare
7. Ida Gunnarsson, förskollärare
8. Mia Nortunen, förskollärare
9. Mats Kristiansson, språkvetare
10. Hayat Hanan, sjuksköterska
11. Erik Karlsson, pensionär
12. Alicia Ankarström, studerande
13. Marie Lindahl, kurator

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Glöm inte årsmötet den 25 mars kl 15.00

Förutom sedvanliga förhandligar kommer trubaduren Bo Karlsson att underhålla.

Dessutom bjuder vi på fika.

Publicerat i Aktiviteter, Artiklar | Lämna en kommentar

Rapport från kommunfullmäktige 2018-02-26

Rapport från kommunfullmäktige 26 februari 2018

Vänsterpartiet lämnade in 2 motioner till gårdagens fullmäktige;
1 motion om att Avveckla Skövde flygplats av ekonomiska och miljöskäl och en motion om att Värna Vätterns dricksvatten.


Gabryjel Blom presenterade motionerna

Motionerna i sin helhet:

Första motionen:
Skövde flygplats går ständigt med förlust. Vilket för övrigt gäller alla flygplatser i Sverige utom Arlanda. Kommunernas subvention har de senaste fem åren fördubblats för regionala flygplatser. Dessutom sker väldigt få flygrörelser på Skövde flygplats, ett 100-tal per år. Den används till en del annat men knappast till flyg. De senaste 8 åren har den gått nästan 50 miljoner back. Vem betalar för dessa underskott – jo givetvis skattebetalarna.
Ett annat viktigt skäl är klimatfrågan. Flygtrafiken i Sverige står för ca 10 % av växthusgasutsläppen i Sverige. Globalt sett är det ca 5 % från flygtrafiken, så Sverige ligger på en dubbelt så hög nivå. Skövde kommun kan knappast räknas till en av de mest framstående i frågan om att banta klimatpåverkan med minskade utsläpp, men skulle kunna ändra på det genom att prioritera klimatsmart fordonstrafik som tåg och buss och klart säga nej till onödiga flygresor. En nedläggning gör så mycket ur utsläppssynpunkt men symbolfrågan är viktig. Vid behov finns dessutom flygplatser i närheten, t ex Jönköping, Örebro och Göteborg, större städer där behovet kanske kan finnas av en flygplats. Sjuktransporter kan ske till och från helikopterplattan vid Skaraborgs sjukhus, KSS.
Dessutom är det helt förkastligt att i en stad där järnvägens västra stambana går och det finns ett otal avgångar per dag åt respektive håll, subventionera en helt onödig och kostsam flygplats.

Vänsterpartiet föreslår till Skövde kommun:

Att utreda en avveckling av Skövde flygplats med början 2018 med inriktning på nedläggning senast 2021

Andra motionen:
Idag finns nya och nygamla hot mot Vättern i form av militärens nya tillstånd för skjutningar och övningar, en ny gruva för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr nära Gränna och prospekteringen av skiffergas utanför Motala. Militären vill utöka skjutningarna i Vättern från 1 000 till 69 000 skott om året. Antal övningsdagar utökas till 30 dagar per år. Tillstånd erhölls av Länsstyrelsen 2016 men det har överklagats av ett antal närliggande kommuner och föreningar/organisationer. I norra Kärr har det sökande bolaget fått sitt bearbetningstillstånd indraget men ämnar återkomma med en ny ansökan. Ytterligare ett hot stort hot är klimatförändringarna som bland annat innebär att Vättern blir varmare.
Vättern är en ren klar sjö som är dricksvattentäkt för ca 250 000 personer i 11 kommuner inklusive ett antal kommuner i Skaraborg som Hjo, Karlsborg, Skara, Falköping och sist men inte minst Skövde. Vi är helt beroende av ett friskt dricksvatten och genom Skaraborgsvatten har vi redan vid vattenintaget vid Hjällö ett rent exklusivt dricksvatten från Vättern. Kommuner som också är helt beroende av Vätterns dricksvatten är till exempel Jönköping, Vadstena, Ödeshög, Askersund och Motala. Inom en snar framtid tros ett flertal kommuner i Närke med ca 200 000 invånare ta dricksvatten från Vättern och i framtiden kan ytterligare drygt en miljon tillkomma genom att Mälaren försaltas och blir obrukbar som dricksvattentäkt. Vättern är därmed en av de viktigaste vattentäkterna i norra Europa.
Vättern är Natura 2000-område och ger oss genom sina ekosystemtjänster (naturens gratistjänster) en stor mängd värden från naturen. Den viktigaste är onekligen värdet som dricksvattentäkt. Vättern har oerhört stora friluftsvärden genom fiske, bad, båtliv, dykning och naturupplevelser. Här finns höga naturvärden i form av unika fiskarter som storröding och arter av kräftdjur, alger, havsväxter etc. Det finns ett rikt fågelliv och Vättern och dess strandområden är mycket viktig både som häckningslokal men inte minst som rastlokal för flyttfåglar under vår och höst. Vättern är riksintresse för friluftsliv, turism, naturvård och yrkesfiske.
För att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur föreslår Vänsterpartiet att Skövde kommun:

Att verka för att inga nya föroreningskällor ska tillkomma eller riskera att tillkomma och därigenom påverka Vätterns tillstånd negativt
Att särskilt ska fokusera på att värna Vättern i frågor som rör militärens tillstånd för övning i och vid Vättern, tillstånd till nya prospekteringar och gruvor samt klimatpåverkan

Vidare yrkade Gabryjel Blom bifall på Socialdemokraternas motion om

att upphandla hållbara transporter.
Motionen ville att miljövänligare bränsle och schyssta villkor för förare skulle vara ett krav i kommunens upphandlingar.
Vänsterpartiet håller med Socialdemokraterna att detta är ett viktigt och rimligt krav.

Motionen gick inte igenom. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Gabryjel Blom yrkar bifall på motionen

Kvällens stora fråga var frågan om att kommunen skulle godkänna ett nytt arrendeavtal med Skanska och deras täckt i Billingsryd. Beslutet skulle innebära att det ska anläggas en ny väg igenom Ryds ängar som idag är naturskyddsområde.
Vänsterpartiet motsatte sig detta beslutet redan på kommunstyrelsens möte den 5 feburari 2018 av natur- och miljöskäl.

Carlos Bobadilla Jeria yrkar avslag eller på återremiss på kommunstyrelsens förslag om arrendeavtalet

Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet var de enda partierna som var emot det förnyade avtalet. Alliansen med stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för kommunstyrelsens förslag.

Mer info finns att läsa här:
https://sla.se/skovde/2018/02/26/ja-till-nytt-arrendeavtal
https://www.skovdenyheter.se/article/klart-ja-till-arrendeavtal-for-billingsryd/ 

 

Text: Gabryjel Blom
Bild: Skövde öppna kanalen

Publicerat i Aktiviteter | 1 kommentar

Kursavslutning

Igår var det avslutning av studiecirkeln om partiprogrammet med smörgåstårta och invigning av byrån, som vi kommer att ha fika på framöver. Bra mycket snyggare än de vita plastborden vi hade förut, om du frågar mig. Tror de allra flesta om inte alla håller med. Det enda man möjligen kan ha synpunkter på är färgen. Rött hade absolut varit att föredra, tycker jag.

Smörgåstårta.Byrå.

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar