Vänsterpartiet Skövde

1 maj-firande 2016

Uppladdning inför tåget

Uppladdning inför tåget 1.Uppladdning inför tåget 2.Uppladdning inför tåget 3.Uppladdning inför tåget 4.Uppladdning inför tåget 5.Uppladdning inför tåget 6.Uppladdning inför tåget 7.

Tåget

Tåget 1.Tåget 2.Tåget 3.Tåget 4.Tåget 5.Tåget 6.Tåget 7.

Plakat och banderoller

Plakat och banderoller 1.Plakat och banderoller 2.

Insamling till Fristadsfonden

Pengar samlades in till Fristadsfonden. På sidan Kongressinsamling till Fristadsfonden står bland annat följande att läsa om denna fond:

”Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995 och hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer.

– Just nu är Fristadsfonden viktigare än på länge, och en av våra mest angelägna prioriteringar är att regeringen backar och inte tar bort de så kallade ”humanitära skälen” för asylprövning, säger Ulla Hoffmann, ordförande för Fristadsfonden.

Fristadsfonden behöver ditt stöd! Du kan bidra genom att föra över pengar till fondens plusgirokonto 26 31 25-7 eller swisha till 123 041 01 91. Märk överföringen med fristadsfonden.”

Tal och uppträdanden

*

Tal och uppträdanden: Riksdagsledamoten Lotta Johnsson Fornarve.

Riksdagsledamoten Lotta Johnsson Fornarve sa i sitt tal bland annat detta:

”Vi behöver prata om de verkliga problemen i samhället.”

”De andra partierna har pratat om olika sätt att hålla flyktingar borta. Skatteflyktingar undanhåller 46 miljarder årligen. Var är presskonferensen om att stoppa skatteflyktingarna?”

”Vi har råd med både bra välfärd och flyktingmottagning.”

”Vi behöver bygga ett samhälle som klarar förändringar.”

”Vänsterpartiet har fått igenom den största välfärdssatsningen på många år.”

”Vänsterpartiet gör skillnad.”

”Välfärden behöver befrias från vinstjakten. Vi har svenska folket med oss men riksdagsmajoriteten mot oss.”

”Om vi vill sänka arbetslösheten är det bättre att satsa på utbildning än på lägre löner.”

”Alla människor ska ha rätt att bo i lägenheter till rimliga kostnader. Vi säger tydligt nej till marknadshyror.”

”Omvärlden har ett stort ansvar för utvecklingen i Syrien. Vi måste vara beredda att införa sanktioner mot de som stöder Daesh. Vi måste varje dag stödja de som bekämpar Daesh, till exempel kurderna. Diktatorn Assad måste avgå och ge utrymme för demokratiska val.”

”År 2015 kom 1 procent av världens flyktingar till Europa. Det motsvarar 1 promille av Europas befolkning.”

”Rätten till asyl och en stark välfärd kan gå hand i hand.”

”Tillsammans gör vi skillnad.”

*

Tal och uppträdanden: Gabryjel Blom från Vänsterpartiet Skövde.

Gabryjel Blom från Vänsterpartiet Skövde, tillika distriktsordförande, sa i sitt tal bland annat detta:

”Kom ihåg att det är Vänsterpartiet som drivit igenom höjningen av 10 miljarder per år till kommunerna.”

”För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att satsa på välfärden.”

”Politik är vilja. Alliansen i Skövde vill ingenting.”

”Vänsterpartiet gör skillnad. Vi måste vara de som står upp för socialismen.”

”Vi behöver fler som kan föra ut partiets politik. Tillsammans är vi starka. Tillsammans gör vi skillnad.”

*

Tal och uppträdanden: Markus Appelberg från Ung Vänster i Skaraborg.

Markus Appelberg från Ung Vänster i Skaraborg sa i sitt tal bland annat detta:

”Utan ekonomisk demokrati finns ingen demokrati.”

”Det är ingen nyhet att de rika skattefuskar, men det är en skam att det får fortgå.”

”Istället för att dalta med skattefuskarna kanske vi ska visa dem att de inte står över lagen.”

”Statistiken visar att de som föds i fattigdom ofta dör i fattigdom.”

”Låt oss bygga vår nya katedral. Ett samhälle där alla får plats.”

*

Tal och uppträdanden: Vissångaren och trubaduren David Bergkvist.

Vissångaren och trubaduren David Bergkvist underhöll.

Han bor i Göteborg men anser sig, som det står på hans webbplats davidbergkvist.se, vara ”verksam överallt”.

Där står vidare att han ”sjunger sanningar och sagor som handlar om det personliga, det politiska och ibland det kosmiska”.

David Bergkvist sjöng bland annat ”Den sanna sagan om drakar”, som han tillägnade Jimmie Åkesson, och min personliga favorit ”Sång om Atlantis” (tror jag den heter; korrigera mig gärna om det är fel).

Varia

Varia 1.Varia 2.

Avslutning med Internationalen

Avslutning med Internationalen.

Efterfest i Falköping

Bilder: Tone Rosen och Erik Edlund.
Text: Mats Kristiansson

Verksamhetsåret våren 2015 – våren 2016 i bilder

1 maj 2015. 1 maj

Läs mer här: Bilder från 1 maj-firandet.

Torgmöte mot TTIP

Läs mer här: Torgmöte mot TTIP.

Torgmöte mot TTIP.
Antirasistisk lördag. Röd lördag

Läs mer här: Antirasistisk lördag.

Och här: Röd lördag med invigning av monterdisk.

Och här: Röd Lördag 5 mars 2016.

Och här: Röd lördag 5 mars 2016: Daniel Jonassons tal.

Studiebesök på North & South Fair Trade

Läs mer här: Studiebesök på North & South Fair Trade.

Studiebesök på North & South Fair Trade.
Medlemsmöte om flyktingar och integration. Medlemsmöte om flyktingar och integration

Läs mer här: Medlemsmöte om flyktingar och integration.

Grillfest

Läs mer här: Grillfest.

Grillfest.
Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg. Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg

Läs mer här: Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg.

Medlemsmöte om arbetslöshet

Läs mer här: Medlemsmöte om arbetslöshet.

Medlemsmöte om arbetslöshet
Prideparaden. Skövde Pride

Läs mer här: Invigning.
Och här: Paraden.
Och här: Föreläsningen ”Från självhatande bög till gayaktivist”.
Och här: Föreläsningen ”Mamma, jag är inte flicka. Jag är pojke!”.
Och här: Föreläsningen ”HBTQ i konsten”.
Och här: Föreläsningen ”Mitt liv som transsexuell” med Amanda Brihed, transaktivist.

Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson

Läs mer här: Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.
Medlemsmöte med Kvinnohuset Tranan. Medlemsmöte med Kvinnohuset Tranan.

Läs mer här: Medlemsmötet 24 nov med Kvinnohuset Tranan.

Pizzakväll på Riviera

Läs mer här: Pizzakväll på Riviera.

Pizzakväll på Riviera.
Årsmöte. Årsmöte

Läs mer här: Årsmöte.

Mats Kristiansson.

Öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun

2015-12-13

Motion till Kommunfullmäktige

Idrott är idag en fråga om klass och hur familjens ekonomiska situation ser ut och så får det inte vara. Många idrotter kräver utrustning, oftast dyr utrustning så som inom ishockey, ridning, fotboll osv. För många familjer är terminsavgifter och övriga utgifter för barnen och ungdomarnas idrottsutövande redan en stor utgift. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla. Ett bibliotek där man lånar utrustning under en tid. Liknande idrottsbibliotek har redan öppnats i andra kommuner med goda resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Gabryjel Blom (V)

Kostnader för cellprov ska ingå i försörjningsstöd

2015-10-08

Motion till Kommunfullmäktige

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för provet att kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan nämnda undersökningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde Kommun

Gabryjel Blom (V).

Motion om vegetarisk måndag

Cirka en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djuruppfödningen och köttindustrin. Det är mer än de samlade utsläppen från världens transporter. Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. I Sverige och övriga västvärlden konsumeras 40 % mer protein än vi behöver, överskottet går ut med fekalier och leder till övergödning i sjöar och vattendrag. 90 % av ammoniakutsläppen i Sverige härstammar från djuruppfödning och gödsel.

Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen. De senaste 30 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 35 % enligt Jordbruksverket. Folkhälsan har inte blivit bättre under denna tid, snarare tvärtom. Alltfler är överviktiga och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat och krupit ner i åldrarna. Många av dessa sjukdomar kan relateras till för hög köttkonsumtion. Bara ett fåtal får i sig så mycket grönt som de skulle behöva ur näringssynpunkt. Även för vegetarianer och veganer går det utmärkt att få i sig alla näringsämnen. Det går att få i sig tillräckligt med protein med olika baljväxter och andra viktiga näringsämnen genom att äta c-vitaminrik och järnrik kost. Att minska köttkonsumtionen skulle vara positivt både ur miljö- och folkhälsosynpunkt.

Till att börja med skulle man kunna införa en vegetarisk dag i veckan. Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt. Många köttätare skulle kunna få upp ögonen för hur god vegetarisk mat kan vara! Vegetariskt är också en tydlig trend där en av tio personer äter eller försöker äta uteslutande vegetariskt. Det visar en undersökning från mätinstitutet Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Flera svenska kommuner har redan infört en vegetarisk dag i veckan på kommunala arbetsplatser och i skolor och förskolor. (Undantag har på vissa håll gjorts för sjuka och äldre.).

Istället för att koncentrera huvuddelen av miljöinsatserna på att begränsa och miljösäkra transporterna borde mer energi läggas på att minska överkonsumtionen av kött. Vegetarisk mat är dessutom billigare än kött, så det skulle inte bli ekonomiskt betungande att minska det extrema köttätandet. Skövde visar också att vi tar klimathot och folkhälsa på allvar.

För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att

  • det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla, Vänsterpartiet Skövde

Motion om att Skövde ska bli en Fairtrade City

I Sverige har vi i många år arbetat för bra arbetsvillkor för produktion av livsmedel och andra varor producerade i Sverige. Tyvärr har vi ignorerat det självklara att alla våra livsmedel, och överhuvudtaget allt vi köper, även från andra länder ska vara schyst producerade. Det finns många bra initiativ och ett koncept som man arbetat med i många länder är rättvis handel – helt enkelt ett sätt att försäkra sig om att varorna vi köper är vettigt producerade. I Skövde finns en liten butik med enbart rättvis handel-producerade varor (Myrstacken – Helensboden) och i många andra städer finns liknande butiker. Det är bra men den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter mm. I dagsläget finns en rad Fairtrade-certifierade produkter i många dagligvaruaffärer men det är endast promille av det totala utbudet av varor i butikerna. Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade City.

Rättvis handel, Fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö där gifter undviks i produktionen, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Det är dock inte alls självklart och inte heller så lätt att kontrollera i andra länder. Men genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln (och helst en ekologisk produktion) garanteras. Det finns över 2 500 Fairtrade-certifierade varor i Sverige, till exempel kaffe, te, choklad, torkad frukt och rosor.

Skövde har nu chansen att efter Lidköping, Vara och Töreboda bli ytterligare en Fairtrade City i vårt gamla län. Skövde borde givetvis ha varit den första i Skaraborg, men här kan man definitivt säga bättre sent än aldrig. I dagsläget är 73 kommuner och 1 region certifierade. Fairtrade City-diplomeringen har i Storbritannien funnits sedan 2001 och nu finns det över 1700 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. 2006 lanserade Fairtrade Sverige konceptet Fairtrade City och den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City.

Vi föreslår därför att:

  • Skövde ska göra som en lång rad städer/kommuner, och även regioner, runtom i Sverige gjort – bli en Fairtrade City och bidra till en globalt bra arbetsmiljö och höga miljökrav!

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla – Vänsterpartiet Skövde

Elisabeth Gustavsson/Janette Leinonen/Jasmin Vizlin/Amanda Nordell /Roger Almgren/Peter Sögaard – Miljöpartiet de gröna i Skövde.

*

Vad innebär det att bli Fair Trade City?

I korthet innebär det: Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Vad är en Fairtrade City?

Röd lördag 5 mars 2016: Daniel Jonassons tal

Kamrater! Härligt att se några tappra själar här på stan även i sånt här väder! Jag heter Daniel Jonasson och sitter i den nyvalda distriktsstyrelsen i Ung Vänster Skaraborg och är aktiv både inom Ung Vänster och Vänsterpartiet i min kära hemstad Tidaholm. Först och främst vill jag bara å Ung Vänsters vägnar berömma Skövde partiförening för dess arbete med anordnandet av Röd Lördag och hoppas att vi kan se liknande aktiviteter på andra ställen i distriktet. Vänsterpartiet såväl som Ung Vänster måste vara väldigt aktiva, av den enkla anledningen att vi inte är nöjda med kosmetiska förändringar av en i grunden borgerlig politik, utan vi vill ha riktig förändring och då krävs det att vi visar oss och är aktiva. Jag ska inte bli så långrandig tänkte jag, utan jag ska bara ta upp några saker inför kampen det kommande året.

Jag läste i ett utskick från partiet i slutet av förra året där det stod att 2015 varit ett dystert år. Inget ont om det, men jag blev lite konfunderad, för visst innebar 2015 bland annat en ökning för rasistiska Sverigedemokraterna och det ska en verkligen inte ta lätt på, men samtidigt tror jag att en inte bara kan se 2015 som ett dystert år. Till exempel har Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen lyckats få igenom gratis medicin till barn och mer pengar till äldreomsorgen. Jag tror istället att vi ska se 2015 som en språngbräda framåt för den fortsatta socialistiska och feministiska kampen.

Det nämligen finns ett enormt missnöje inom arbetarklassen, människor märker att de har fått det sämre. De senaste 30 åren har inneburit en oavbruten nyliberal politik oavsett om statsministern hetat Persson eller Reinfeldt. Med stora nedskärningar och privatiseringar i allt vad välfärd heter har det slagit hårt mot arbetarklassen. Det har slagit extra hårt mot oss unga. Det är vi som mår dåligt när skolsköterskan och kuratorn inte har tid, det är vi som inte kan flytta hemifrån i den enorma bostadsbristen, det är vi som tar stryk när de otrygga anställningarna breder ut sig. Psykisk ohälsa har som en konsekvens ökat lavinartat bland unga de senaste åren, framförallt bland unga tjejer.

Vi har en socialdemokrati som sviker arbetarklassen, asylrätten och inte minst oss unga för att istället hålla riskkapitalister om ryggen. Att allt detta skapar ett stort missnöje bland vanliga människor är helt naturligt. Tyvärr har rasisterna och högerkrafterna vridit detta missnöje mot människor på flykt och lyckats få människor att hålla flyktingar ansvariga för denna försämring, vilket naturligtvis inte är fallet. Detta i kombination med att Sverigedemokraterna marknadsfört sig som det enda alternativet för förändring har tyvärr gjort dem mycket framgångsrika i opinionen.

Vad ska vi då göra med denna kunskap kamrater? Jo, i denna tragik finns faktiskt en stor möjlighet. Vi kan rikta samhällsdebatten och detta missnöje mot de egentliga orsakerna som ligger bakom och visa att det är vi som har idéer för förbättring för vanliga människor. Kan Sverigedemokraterna skapa en konfliktlinje mellan invandring och välfärd, så kan vi istället se till att konfliktlinjen hamnar där den hör hemma, mellan arbete och kapital. Mellan lyxvillor och hyresrätter. Mellan limousiner och vindkraftverk. Mellan undersköterskor och direktörer. Vi vill inte ha mer gräddfilar åt överklassen, vi vill ha makten över våra liv!

Kamrater! Det handlar om klass. Sverigedemokraterna sticker inte ut, tvärtom, de står för samma gamla privatiserings-och-nedskärningspolitik som drivits till förbannelse i många herrans år. Det är dags att vi visar att det är vi inom vänstern som verkligen sticker ut. Vi vill inte bara stoppa nedmonteringen av välfärden, vi vill bygga ut den!

Det finns en väldig törst efter riktig förändring i Sverige! Vänstern ska inte försöka gömma det som skiljer oss från de andra partierna och ungdomsförbunden utan vi ska tvärtom lyfta fram det, visa på vår särart. Det är bara är vi som i grunden har en helt annan syn på ekonomi. Det är bara vår politik som helt genomsyras av en feministisk analys. Vänstern är det enda alternativet för att bryta den nyliberala politikens herravälde och driva kampen mot könsmaktsordningen. Detta kan inte bara göras i någon partiledardebatt då och då utan det måste genomsyra hela vår rörelse. Det är oerhört viktigt att vi inom vänstern visar att vi kan göra skillnad i människors vardag.

Det visade Vänsterpartiet Skaraborg i praktiken genom en tydlig aktion mot högerns vansinniga nedläggning av vårdcentralen i Skara. Det visade Ung Vänster Skaraborg när vi organiserade flera pass i feministiskt självförsvar under det gångna året för att stärka unga tjejer just i vardagen. Den socialistiska och feministiska kampen ska genomsyra allt vi i vänstern gör, stort som litet.

Kamrater! Jag tänkte avsluta med ett utdrag ur boken om klasskämpen, kommunalpolitikern och tidaholmaren Harry Persson.

”Harry Persson tryckte handflatan mot miljonärsvillans dörrklocka och frågade om barnen kunde få lite frukt.

– Bara fallfrukt i så fall, var beskedet han fick.

Våra blickar sökte sig mot de maskätna äpplena i det våta gräset. Men Harry klev över rabatten, skakade om det ena trädet och sade

– Kom barn! Här finns det fallfrukt att äta” Tack!

1 2 3 20

Arkiv

Kategorier