• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet i Skövde: Företrädare

De som företräder Vänsterpartiet i Skövde är:

Gabryjel Blom. Gabryjel Blom
Gruppledare, ordinarie i Kommunfullmäktige och ordinarie i socialnämnden
Telefon: 073 – 830 60 83
E-post: [email protected]
Dag Fredriksson. Dag Fredriksson
Ordinarie i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndeman
Telefon: 070 – 260 67 55
E-post: [email protected]
Rickard Ornblad. Rickard Ornblad
Ordinarie i kommunfullmäktige och nämndeman
E-post: [email protected]
Elizabeth Fierro Fredriksson. Elizabeth Fredriksson
Första ersättare i kommunfullmäktige, ordinarie i servicenämnden och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
E-post: [email protected]
Carlos Bobadilla. Carlos Bobadilla
Andre ersättare i kommunfullmäktige och ordinarie i barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 – 493 76 39
Erik Karlsson. Erik Karlsson
Ersättare i bygglovsnämnden
E-post: [email protected]
Mats Kristiansson. Mats Kristiansson
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden
E-post: [email protected]
Kopiera länk