artikel

Distriktsårsmöte med Vänsterpartiet i Skaraborg

Den 10 mars håller vänsterpartiet i Skaraborg sin årskonferens på Hjo Folkhögsskola. Medverkar gör EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson från Växjo. Hon kommer att prata om sitt arbete i parlamentet och vänsterpartiets prioriteringar i vårt politiska arbete som oppostition mot högerregeringen.

Den 10 mars håller vänsterpartiet i Skaraborg sin årskonferens
på Hjo Folkhögsskola. Medverkar gör EU-parlamentariker
Eva-Britt Svensson från Växjo. Hon kommer att prata om sitt
arbete i parlamentet och vänsterpartiets prioriteringar i vårt
politiska arbete som oppostition mot högerregeringen.

Naturligtvis medverkar också Skaraborgs riksdagsledamot
Egon Frid som också sitter med i distriktsstyrelsen som kommer
att lägga fram sin verksamhetsberättelse från 2006.
Val av ny distriktsstyrelse kommer att ske liksom att anta en
verksamhetsplan för 2007.

Alla medlemmar och intresserade hälsas välkomna till Hjo och
distriktets årskonferens på Hjo Folkhögskola.

Kopiera länk