Interpellationer

I vilken omfattning är Skövde kommun delaktiga i tillgänglighetsfrågorna tas i beaktande när olika serviceinrättningar och tjänster lokaliseras?

Jag och Vänsterpartiet har flera tillfällen tidigare tagit upp frågan kring tillgänglighet i olika fastigheter i Skövde. Tillgängligheten är en mycket viktig och central fråga för främst personer med olika funktionshinder men också för oss alla, unga som äldre.

Vi har berört Skövde kommuns egna fastigheter tidigare och även olika myndigheters brist på ansvar för att vi 2010 i Sverige ska ha fullgod tillgänglighet i samhället.

De två senaste exemplen som förvånar mig och oss i Vänsterpartiet är dels Postens paketutlämning på Gallerix i centrala Skövde utmed en gågata och nu senast placeringen av den privata jourcentralen i en fastighet vid Hertig Johans torg också placerad på en gågata.

Gågator är bra och ett så bilfritt centrum som möjligt! Det kan dock inte vara funktionellt och logistiskt rätt att två tjänsteställen som nästan kräver möjlighet att köra bil ända fram är placerade som dem är.

Frågan till kommunstyrelsens ordförande Tord Gustafsson är med hänvisning till ovanstående:

I vilken omfattning är Skövde kommun delaktiga i tillgänglighetsfrågorna tas i beaktande när olika serviceinrättningar och tjänster lokaliseras?

Har kommunen tillfrågats i dessa två exemplen och i så fall har kommunen godkänt etableringarna?

Egon Frid (V)
kommunfullmäktigeledamot

Kopiera länk