Interpellationer

Interpellation till Skövde kommunfullmäktige om Naturkraft och SAM!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående Naturkraft rehabilitering och SAM som utförts av Arbetsmarknadsenheten på uppdrag av Samordningsförbundet Skövde.

”Framgångsrik rehabilitering vid Arbetsmarknadsenheten!” Så kan vi läsa på Skövde kommuns hemsida och så kan vi läsa om vi tar det av utvärderingarna av Naturkraft och SAM.

Naturkraft rehabilitering och SAM är två former för rehabilitering som har designats och utförts av Arbetsmarknadsenheten på uppdrag av Samordningsförbundet Skövde.  
Naturkraft rehabilitering är en rehabiliteringsform som använder naturen som verktyg för att människor med olika hälsoproblem ska lotsas tillbaka mot arbetslivet.  
SAM kombinerar kognitiv beteendeterapi med studier och praktik och vänder sig till unga personer med psykisk ohälsa.

Utvärderingarna visar att de personer som deltagit i Naturkraft rehabilitering och i SAM upplever att de mår bättre efter sitt deltagande. De har fått hjälp att nå  eller närma sig arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Samordningsförbundets/samordningsförbundens syfte och uppgift är och har varit att ge samordnad rehabilitering mellan de myndigheter som är viktiga för alla personers behov av hjälp, stöd, sysselsättning och arbete. Rehabiliteringen har varit och är central, både den medicinska och den med inriktning till sysselsättning, arbete med målet om egen försörjning och därmed ett gott liv.

Nu visar sig det sig igen att framgångsrikt arbete i form av Naturkraft och SAM inte får sin fortsättning när projekttiden är över. Trots en väl dokumenterad framgång med projekten finns ingen planering för att göra dessa projekt till permanent verksamhet. Detta drabbar de personer som fått delta i projekten och det drabbar de som kan få erforderlig hjälp utifrån sina behov av rehabilitering.

Frågorna måste därför ställas till kommunstyrelsens ordförande:

Hur kommer Naturkraft och SAM få sin fortsättning som en viktig del i den samordnade rehabilitering som det finns stort behov av mellan sjukvården, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?

Varför avslutas än en gång framgångsrika projekt som Naturkraft och SAM, trots väl dokumenterade positiva resultat för alla inblandade och deras behov av rehabilitering? 

Egon Frid (V) 
kommunfullmäktigeledamot
101217

Kopiera länk