Motioner

Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap!

Motion till Vänsterpartiets kongress angående att välja två partiordförande, partiledare på kongressen 5 – 8 januari 2012 för att införa delat ledarskap i Vänsterpartiet!

Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet!

Med bakgrund av vänsterpartiets erfarenheter av en alltför stark fokusering på våra partiledare, där det kollektiva ledarskapet i Vänsterpartiet har blivit lidande så borde Vänsterpartiet vara moget för ett tydligare kollektivt ledarskap. Detta kan ske genom att vänsterpartiets kongress väljer två partiordförande/partiledare på vår kongress 5 – 8 januari 2012. På detta sätt stadfäster Vänsterpartiet ett delat ledarskap och kollektivt ledarskap som ett nytt sätt att utöva ledarskapet i Vänsterpartiet.
För Vänsterpartiet som feministiskt parti är det också viktigt att ha ett delat ledarskap för att Vänsterpartiet ska ha minst en kvinna som
partiordförande/partiledare.
Vi behöver utveckla ett delat ledarskap i partiet! Det är mycket en ordförande ska klara av, med två ordföranden som kan dela på att leda partiets arbete och representera Vänsterpartiet på alla de uppdrag som detta medför. Vi behöver internt, i partiet, och externt, i alla former av medverkan och framträdanden, ett ledarpar som kan komplettera varandra, avlasta varandra och som kan dela på arbetet med att representera Vänsterpartiet.
Det vore en styrka för Vänsterpartiet att ha flera ordförande för att vi som parti visar på ett exempel av kollektivt ledarskap och mindre fokus på en person som företrädare för partiet. Det vore också en styrka för de personer som väljs och åtar sig dessa tunga uppdrag att de avlastar varandra och gör partiledaruppdragen mer acceptabla ur arbetsbelastningssynpunkt.
Vi föreslår och utgår från att en nödvändig stadgeändring, för att möjliggöra delat ledarskap och två partiledare i Vänsterpartiet, beslutas på kongressen 5 – 8 januari 2012.

Med hänvisning till detta så föreslås Vänsterpartiets kongress 5 – 8 januari 2012 besluta:

att                  kongressen väljer två partiordförande/partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet och inför på detta sätt ett kollektivt ledarskap.

att                  kongressen beslutar om en stadgeändring för att möjliggöra delat ledarskap och två partiordförande/partiledare.

Vänsterpartiet Skövde

Motionen är antagen på medlemsmöte med Vänsterpartiet i Skövde 110901.

Kopiera länk