Motioner

Låt alla ta del av höjt underhållsstöd

Många barn i Sverige lever i dag på eller under gränsen för vad bland annat Rädda Barnen betecknar som barnfattigdom. Denna fråga har länge diskuterats, men allt för lite har gjorts för att komma tillrätta med problemet. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet till ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kronor per barn och månad. Det är inte en stor summa, men för många barn och deras föräldrar innebär det ett välbehövligt tillskott i en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet i Skövde är det viktigt att detta tillskott kommer alla barn till del. De familjer som har det svårast idag är de som helt eller delvis lever på ekonomiskt bistånd. För att även barn i dessa familjer ska kunna dra nytta av det ökade underhållsstödet vill vi att Skövde kommun inte räknar med denna inkomstökning vid beräkning av det ekonomiska biståndet.

Detta medför inte några extra kostnader för kommunen, men betyder mycket för de mest utsatta barnfamiljerna. 300 kronor kan till exempel utgöra hela möjligheten för ett barn att följa med på en avgiftsbelagd skolutflykt eller att delta i den årliga klassfotbollen. Vi yrkar därför att Skövde kommun inte räknar med höjningen av underhållsstödet med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

Maria Flygare
Kristina Hedenberg

Kopiera länk