Aktiviteter

Medlemsmöte om arbetslöshet

Mikael Rask.

Temat för augusti månads medlemsmöte var arbetslöshet med fokus på långtidsarbetslöshet. Vi hade besök av Mikael Rask (på bilden till vänster), i fas 3 och aktiv i socialdemokraterna, samt Seija Siitonen, också i fas 3. Undertecknad har också egen erfarenhet av fas 3.

Om man är arbetslös så länge att ens ersättningsperiod från A-kassan tar slut hamnar man i Jobb- och utvecklingsgarantin, som består av tre faser. Man är i fas 1 i 150 dagar och i fas 2 i 300 dagar. Därefter hamnar man i fas 3 (sysselsättningsfasen). Fas 3 är slutstationen för långtidsarbetslösa utan bortre tidsgräns så länge man inte lyckas få ett jobb som varar såpass länge att det berättigar till en ny A-kasseperiod.

Så här beskrivs de olika faserna på arbetsförmedlingens webbplats: Fas 1: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2: arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Fas 3: sysselsättning hos anordnare. Mina erfarenheter av de olika faserna stämmer rätt väl med den beskrivningen. Man kan tillägga att ”sysselsättningen” i fas 3 ofta är tidsfördriv snarare än riktiga arbetsuppgifter.

De ekonomiska villkoren blir allt tuffare i de olika faserna. Till en början är den 80 % av den tidigare lönen för att i fas 3 sjunka till 65 % av den tidigare lönen. Maxersättningen är dock 680 kr per dag (drygt 10 000 kr netto per månad), och många får betydligt mindre än så.

Det finns de som har en nettoinkomst på 5 000 kr per månad och en hyra på 3 000 kr per månad. Och som dessutom fått avslag på mer pengar från socialtjänsten trots att de enligt socialbidragsnormen har rätt till detta.

Har man 2 000 kr att röra sig med när hyran är betald har man förstås inte råd med något extra. Om kompisar frågar om man vill följa med och fika eller på ett födelsedagskalas säger man att man är upptagen med annat fast sanningen är att man inte har pengar till kaffe eller en present.

Enligt arbetsförmedlingens webbplats ska insatserna i Jobb- och utvecklingsgarantin ”innehålla individuellt utformade åtgärder som syftar till att du så snabbt som möjligt ska få arbete”. I den mån sådana åtgärder finns fungerar de inte särskilt väl. Enligt artikeln 0,7 procent i fas 3 fick jobb på dagensarena.se fick i mars 2014 endast 0,7 % av de som var inskrivna i fas 3 ett arbete där arbetsgivaren inte fick ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen.

I fas 3 är man också i det närmaste dömd till kommunarrest. Man får nämligen inte befinna sig längre bort än att man kan inställa sig på arbetsförmedlingen inom 48 timmar. Detta gäller även under de fyra veckor per 12-månadersperiod man kan få uppehåll från programmet (någon absolut rätt till uppehåll har man dock inte).

Rapporten ”Arbetslös med gränser”

Mikael presenterade en rapport, ”Arbetslös med gränser”, som deltagare i Västergötlands idrottsförbunds fas 3-projekt sammanställt. I april 2015 besöktes åtta olika fas 3-anordnare i Skövde, och 68 fas 3-deltagare besvarade en enkät med tio frågor.

I rapporten står bland annat detta:

  • Två tredjedelar tycker att de inom vissa ramar haft möjlighet att välja anordnare och aktiviteter.
  • 85 % tycker att intentionen med fas 3 (att få meriter, erfarenheter och referenser) inte eller endast delvis uppfylls.
  • 79 % är dock i övrigt ganska nöjda med sin nuvarande anordnare.
  • Över 70 % upplever att de haft möjlighet att påverka innehållet i verksamheten hos sin nuvarande anordnare.
  • 43 % tror att de fortfarande kommer att vara arbetssökande om ett år, 29 % att de har jobb eller utbildar sig.

I rapporten finns förutom redovisningen av enkäten en hel del tänkvärda ord, bland annat dessa:

När du har ett jobb tänker du inte så mycket på det. När du är utan är det allt du tänker på.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets politik när det gäller arbete och arbetslöshet kan du surfa till sidorna Arbetslösheten, A-kassan/Arbetslöshetsförsäkringen och Arbetstidsförkortning för hållbarhet! på vansterpartiet.se.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk