Debatt

Investeringar i unga får Sverige att växa

Sveriges framgång bygger på att vi investerar. Både i sådant som vi behöver som bostäder, kommunikationer och annat, men också direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Särskilt viktigt är det att investera i dagens barn och unga.

Åtta år av borgerlig politik har gjort att dagens unga möter en hård verklighet med hög arbetslöshet och det bostadsbrist i praktiskt taget alla mellanstora och större städer. Vänsterpartiet är övertygade om att det är klokt för framtiden att skapa goda förutsättningar för dagens unga att flytta hemifrån, studera och förverkliga sina liv.

I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen görs den största satsningen på bostäder som gjorts de senaste 20 åren. Det handlar framförallt om investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter och en satsning på snabbt uppförda studentbostäder under 2016.

I budgeten finns också satsningar på fler jobb och mer utbildning. Viktigt för Vänsterpartiet är att det nu blir fler platser i Komvux/Yrkesvux, rätt till Komvux och fler platser i yrkeshögskolan.

Unga människor i Sverige betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där otryggheten ökat. Den psykiska ohälsan har trefaldigats bland unga, samtidigt som det är svårt att få rätt stöd och vård. Statistiken visar också att det slår särskilt hårt mot unga tjejer – var tredje gymnasietjej känner oro eller ångest i vardagen. Därför innehåller den här budgeten särskilda satsningar på ungas hälsa. Det handlar bland annat om ökade möjligheter att få stöd på landets ungdomsmottagningar.
Sverige behöver en politik som investerar i människor och som gör att Sverige kan växa. Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. För att bygga Sveriges framtid behöver vi investera i varenda ung människa.

Evelina Asgård
Ordförande Ung Vänster Skaraborg

Gabryjel Blom
Ersättare kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Matilda Heidenvall
Ordförande Ung Vänster Skövde

Joen Asgård
Ung Vänster Skövde

Daniel Junehagen Sand
Ung Vänster Skövde

Kopiera länk