Motioner

Motion om att Skövde ska bli en Fairtrade City

I Sverige har vi i många år arbetat för bra arbetsvillkor för produktion av livsmedel och andra varor producerade i Sverige. Tyvärr har vi ignorerat det självklara att alla våra livsmedel, och överhuvudtaget allt vi köper, även från andra länder ska vara schyst producerade. Det finns många bra initiativ och ett koncept som man arbetat med i många länder är rättvis handel – helt enkelt ett sätt att försäkra sig om att varorna vi köper är vettigt producerade. I Skövde finns en liten butik med enbart rättvis handel-producerade varor (Myrstacken – Helensboden) och i många andra städer finns liknande butiker. Det är bra men den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter mm. I dagsläget finns en rad Fairtrade-certifierade produkter i många dagligvaruaffärer men det är endast promille av det totala utbudet av varor i butikerna. Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade City.

Rättvis handel, Fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö där gifter undviks i produktionen, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Det är dock inte alls självklart och inte heller så lätt att kontrollera i andra länder. Men genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln (och helst en ekologisk produktion) garanteras. Det finns över 2 500 Fairtrade-certifierade varor i Sverige, till exempel kaffe, te, choklad, torkad frukt och rosor.

Skövde har nu chansen att efter Lidköping, Vara och Töreboda bli ytterligare en Fairtrade City i vårt gamla län. Skövde borde givetvis ha varit den första i Skaraborg, men här kan man definitivt säga bättre sent än aldrig. I dagsläget är 73 kommuner och 1 region certifierade. Fairtrade City-diplomeringen har i Storbritannien funnits sedan 2001 och nu finns det över 1700 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. 2006 lanserade Fairtrade Sverige konceptet Fairtrade City och den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City.

Vi föreslår därför att:

  • Skövde ska göra som en lång rad städer/kommuner, och även regioner, runtom i Sverige gjort – bli en Fairtrade City och bidra till en globalt bra arbetsmiljö och höga miljökrav!

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla – Vänsterpartiet Skövde

Elisabeth Gustavsson/Janette Leinonen/Jasmin Vizlin/Amanda Nordell /Roger Almgren/Peter Sögaard – Miljöpartiet de gröna i Skövde.

*

Vad innebär det att bli Fair Trade City?

I korthet innebär det: Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Vad är en Fairtrade City?
Kopiera länk