Motioner

Motion om vegetarisk måndag

Cirka en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djuruppfödningen och köttindustrin. Det är mer än de samlade utsläppen från världens transporter. Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. I Sverige och övriga västvärlden konsumeras 40 % mer protein än vi behöver, överskottet går ut med fekalier och leder till övergödning i sjöar och vattendrag. 90 % av ammoniakutsläppen i Sverige härstammar från djuruppfödning och gödsel.

Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen. De senaste 30 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 35 % enligt Jordbruksverket. Folkhälsan har inte blivit bättre under denna tid, snarare tvärtom. Alltfler är överviktiga och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat och krupit ner i åldrarna. Många av dessa sjukdomar kan relateras till för hög köttkonsumtion. Bara ett fåtal får i sig så mycket grönt som de skulle behöva ur näringssynpunkt. Även för vegetarianer och veganer går det utmärkt att få i sig alla näringsämnen. Det går att få i sig tillräckligt med protein med olika baljväxter och andra viktiga näringsämnen genom att äta c-vitaminrik och järnrik kost. Att minska köttkonsumtionen skulle vara positivt både ur miljö- och folkhälsosynpunkt.

Till att börja med skulle man kunna införa en vegetarisk dag i veckan. Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt. Många köttätare skulle kunna få upp ögonen för hur god vegetarisk mat kan vara! Vegetariskt är också en tydlig trend där en av tio personer äter eller försöker äta uteslutande vegetariskt. Det visar en undersökning från mätinstitutet Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Flera svenska kommuner har redan infört en vegetarisk dag i veckan på kommunala arbetsplatser och i skolor och förskolor. (Undantag har på vissa håll gjorts för sjuka och äldre.).

Istället för att koncentrera huvuddelen av miljöinsatserna på att begränsa och miljösäkra transporterna borde mer energi läggas på att minska överkonsumtionen av kött. Vegetarisk mat är dessutom billigare än kött, så det skulle inte bli ekonomiskt betungande att minska det extrema köttätandet. Skövde visar också att vi tar klimathot och folkhälsa på allvar.

För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att

  • det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla, Vänsterpartiet Skövde

Kopiera länk