Aktiviteter

Studiebesök på Skövde Bilringar

Fika 1.

Fika 2.

Skövde Bilringar drivs av Johan Günthner. Verksamheten startades av Johans farfar Franz för nästan 50 år sedan. I början av 1970-talet tog Johans far Berndt över.

Johan säger att verksamheten i sig aldrig har varit problemet. Trots detta fick företaget problem. 2014 var omsättningen halverad, kunderna missnöjda och organisationen fel. Dessutom hade två rekonstruktioner gjorts.

Problemen fortsatte. 2015 hade man ingen personal, ingen kredit hos någon bank, ingen marknadsföring och inget lager. Det var då Johan bestämde sig för att vara med och leda ett paradigmskifte. Han ville dels ha bra personal, dels ha öppet 12 timmar per dag.

Lösningen blev att införa 6 timmars arbetsdag (med bibehållen lön och alla förmåner). Detta gjordes för ett och ett halvt år sedan. Hela organisationen inkluderades (till skillnad från hos en del andra företag med 6 timmars arbetsdag, där bara delar av organisationen inkluderats).

Johan ser många fördelar med 6 timmars arbetsdag. Man tar bort vardagsstressen. Man ger människor tid att leva, vilket ger energi, vilket är bra för bolaget. Fler positiva effekter av 6 timmars arbetsdag är:

  • Lätt att rekrytera
  • Lägre kostnader
  • Ingen övertid
  • Längre öppettider
  • Mer energi
  • Större teamkänsla

En drivkraft för Johan är att göra andras tillvaro bättre. Han beskriver sig själv som en sökande människa som har en massa idéer.

Han sätter individen i centrum och vill ha anställda som kan människor och tycker det är roligt. Han har också anställt arabiskspråkiga människor för att bryta deras utanförskap.

6 timmars arbetsdag är effektivare än längre arbetsdagar och ger mer liv och bättre lönsamhet, säger Johan. Hans drivkraft har dock aldrig varit lönsamhet utan att se allas liv utom sitt eget. Att det blir lönsamt kommer på köpet, säger han.

Intresset från andra företag är dock extremt ljummet. Men om man visar i resultat att man lyckas får man med tvivlarna, säger Johan.

Johan Günthner och åhörare.

Johan Günthner.

I Vänsterpartiets partiprogram står följande:

”En arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en strategisk reform som skulle gynna arbetarklassen på flera olika sätt. Kampen mot arbetslösheten underlättas liksom fördelningskampen mellan arbete och kapital. Fördelningen av arbetstid och inkomster bland de arbetande kan också utjämnas. En daglig arbetstidsförkortning innebär också att det obetalda arbetet, som idag i stor utsträckning utförs av kvinnor, kan fördelas jämnare.” Referens: Partiprogram.

På Vänsterpartiets webbplats finns en hel del material på temat 6 timmars arbetsdag, bland annat dessa artiklar:

2

skovde-bilringar

Text: Mats Kristiansson.
Bild: Isabell Ankarström, Mats Kristiansson.

Kopiera länk