Aktiviteter

Flygbladsutdelning inför 1 maj 2018

Fem flygbladsutdelare.

Tycker vi fem som var med och delade ut flygblad om om århundradets 1 maj-firande i Skövde kan känna oss nöjda. Det var inte många kvar av de 100 flygblad vi hade när vi började.

Facebookeventet finns här: 1 maj i Skövde och Falköping. Markera om du kommer! Bjud in kamrater! Dela eventet!

Mats Kristiansson.

Kopiera länk