• Hem
  • Föreläsning om ...
sida

Föreläsning om en klimatsmart livsstil

Publicerat 2015-09-10

Föreläsningen på Skövde Högskola om en klimatsmart livsstil och hur vi når dit var välbesökt. Föredragshållare var Jörgen Larsson, sociolog och miljöforskare på Chalmers Tekniska Högskola. Han har jobbat tio år som miljökonsult och ingår i en tvärvetenskaplig grupp på Chalmers Tekniska Högskola som tids- och miljöforskare.

Det som framför allt gör att det finns nytt hopp för klimatet är att sol- och vindenergi blivit billigare, sa Jörgen Larsson. Begränsning av klimatskadlig konsumtion är också viktigt men inte lika viktigt.

Vad behövs då för en klimatsmart livsstil? Enligt Jörgen Larsson detta:

  • Mindre nötkött och mejeriprodukter. Kor släpper nämligen ut metangas, som är en mycket stark växthusgas.
  • Färre och kortare flygresor.
  • Mer tjänster och mindre prylar, eftersom tjänster orsakar mindre utsläpp.
  • Kortare arbetstid. Bland annat visades ett diagram som tydligt sa att man inte blir nöjdare med livet om man kan konsumera mer.

Hur får vi mer klimatsmarta livsstilar i framtiden? Enligt Jörgen Larsson så här:

  • Vi inser att det inte hotar välbefinnandet.
  • Vi experimenterar friskt för att hitta tekniska och livsstilsmässiga innovationer.
  • Vi accepterar att de krävs starka styrmedel. Ett exempel är höjda skatter på t.ex. bensin.
  • Vi agerar kollektivt och sätter press på politiker.
  • Vi satsar stort på dialog och kunskap. Till exempel kan vi förklara orsakerna till att de starka styrmedlen behövs.

Om man vill kan man gratis hämta dataspelet Future Happiness Challenge. Det är avsett att användes i undervisningen på gymnasieskolor, men vem som helst kan förstås spela.

Jag vill slutligen tillägga att en av åhörarna, som sysslar med ekologisk odling, inte riktigt delade Jörgen Larssons åsikter. Han verkade vara väldigt initierad. Framförallt menade han såvitt jag förstår att Jörgen Larsson fokuserade för mycket på enskilda delar och för lite på helheten. Jag frågade om han hade skrivit något som fanns på webben och som jag kunde länka till, men det hade han tyvärr inte.

Jag vill med detta ha sagt att det finns andra tankar om vad en klimatsmart livsstil innebär än de Jörgen Larsson presenterade. Denne påpekade för övrigt själv detta.

*

Anmärkningar

Det som sades på föreläsningen bygger på dessa skrifter:

Rik på riktigt – en värdefull vardag är möjlig av Jörgen Larsson och Fredrik Warberg.

Avhandlingen ”Tidsmässig välfärd” av Jörgen Larsson.

Rapporten ”Klimatomställningen och det goda livet” av Jörgen Larsson.

Rapporten ”Hållbara konsumtionsmönster” med bidrag från 14 forskare från Chalmers, KTH och Göteborgs Universitet, bland annat Jörgen Larsson.

Ett längre referat av föreläsningen finns här: Vad är en klimatsmart livsstil och hur når vi dit? Ny teknik, uppoffringar eller miljöskatter?.

Mats Kristiansson.

Kopiera länk