Verksamhetsåret våren 2015 – våren 2016 i bilder

1 maj 2015. 1 maj

Läs mer här: Bilder från 1 maj-firandet.

Torgmöte mot TTIP

Läs mer här: Torgmöte mot TTIP.

Torgmöte mot TTIP.
Antirasistisk lördag. Röd lördag

Läs mer här: Antirasistisk lördag.

Och här: Röd lördag med invigning av monterdisk.

Och här: Röd Lördag 5 mars 2016.

Och här: Röd lördag 5 mars 2016: Daniel Jonassons tal.

Studiebesök på North & South Fair Trade

Läs mer här: Studiebesök på North & South Fair Trade.

Studiebesök på North & South Fair Trade.
Medlemsmöte om flyktingar och integration. Medlemsmöte om flyktingar och integration

Läs mer här: Medlemsmöte om flyktingar och integration.

Grillfest

Läs mer här: Grillfest.

Grillfest.
Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg. Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg

Läs mer här: Studiebesök på flyktingförläggning i Karlsborg.

Medlemsmöte om arbetslöshet

Läs mer här: Medlemsmöte om arbetslöshet.

Medlemsmöte om arbetslöshet
Prideparaden. Skövde Pride

Läs mer här: Invigning.
Och här: Paraden.
Och här: Föreläsningen “Från självhatande bög till gayaktivist”.
Och här: Föreläsningen “Mamma, jag är inte flicka. Jag är pojke!”.
Och här: Föreläsningen “HBTQ i konsten”.
Och här: Föreläsningen ”Mitt liv som transsexuell” med Amanda Brihed, transaktivist.

Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson

Läs mer här: Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

Extra medlemsmöte med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.
Medlemsmöte med Kvinnohuset Tranan. Medlemsmöte med Kvinnohuset Tranan.

Läs mer här: Medlemsmötet 24 nov med Kvinnohuset Tranan.

Pizzakväll på Riviera

Läs mer här: Pizzakväll på Riviera.

Pizzakväll på Riviera.
Årsmöte. Årsmöte

Läs mer här: Årsmöte.

Mats Kristiansson.

Publicerat i Aktiviteter | 1 kommentar

Årsmöte

Några bilder från årsmötet på Lassagården:

Text: Mats Kristiansson.
Bild: Isabell Ankarström.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun

2015-12-13

Motion till Kommunfullmäktige

Idrott är idag en fråga om klass och hur familjens ekonomiska situation ser ut och så får det inte vara. Många idrotter kräver utrustning, oftast dyr utrustning så som inom ishockey, ridning, fotboll osv. För många familjer är terminsavgifter och övriga utgifter för barnen och ungdomarnas idrottsutövande redan en stor utgift. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla. Ett bibliotek där man lånar utrustning under en tid. Liknande idrottsbibliotek har redan öppnats i andra kommuner med goda resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Gabryjel Blom (V)

Publicerat i Motioner | Lämna en kommentar

Kostnader för cellprov ska ingå i försörjningsstöd

2015-10-08

Motion till Kommunfullmäktige

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för provet att kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan nämnda undersökningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde Kommun

Gabryjel Blom (V).

Publicerat i Motioner | Lämna en kommentar

Motion om vegetarisk måndag

Cirka en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djuruppfödningen och köttindustrin. Det är mer än de samlade utsläppen från världens transporter. Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. I Sverige och övriga västvärlden konsumeras 40 % mer protein än vi behöver, överskottet går ut med fekalier och leder till övergödning i sjöar och vattendrag. 90 % av ammoniakutsläppen i Sverige härstammar från djuruppfödning och gödsel.

Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen. De senaste 30 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 35 % enligt Jordbruksverket. Folkhälsan har inte blivit bättre under denna tid, snarare tvärtom. Alltfler är överviktiga och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat och krupit ner i åldrarna. Många av dessa sjukdomar kan relateras till för hög köttkonsumtion. Bara ett fåtal får i sig så mycket grönt som de skulle behöva ur näringssynpunkt. Även för vegetarianer och veganer går det utmärkt att få i sig alla näringsämnen. Det går att få i sig tillräckligt med protein med olika baljväxter och andra viktiga näringsämnen genom att äta c-vitaminrik och järnrik kost. Att minska köttkonsumtionen skulle vara positivt både ur miljö- och folkhälsosynpunkt.

Till att börja med skulle man kunna införa en vegetarisk dag i veckan. Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt. Många köttätare skulle kunna få upp ögonen för hur god vegetarisk mat kan vara! Vegetariskt är också en tydlig trend där en av tio personer äter eller försöker äta uteslutande vegetariskt. Det visar en undersökning från mätinstitutet Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Flera svenska kommuner har redan infört en vegetarisk dag i veckan på kommunala arbetsplatser och i skolor och förskolor. (Undantag har på vissa håll gjorts för sjuka och äldre.).

Istället för att koncentrera huvuddelen av miljöinsatserna på att begränsa och miljösäkra transporterna borde mer energi läggas på att minska överkonsumtionen av kött. Vegetarisk mat är dessutom billigare än kött, så det skulle inte bli ekonomiskt betungande att minska det extrema köttätandet. Skövde visar också att vi tar klimathot och folkhälsa på allvar.

För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att

  • det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla, Vänsterpartiet Skövde

Publicerat i Motioner | Lämna en kommentar

Motion om att Skövde ska bli en Fairtrade City

I Sverige har vi i många år arbetat för bra arbetsvillkor för produktion av livsmedel och andra varor producerade i Sverige. Tyvärr har vi ignorerat det självklara att alla våra livsmedel, och överhuvudtaget allt vi köper, även från andra länder ska vara schyst producerade. Det finns många bra initiativ och ett koncept som man arbetat med i många länder är rättvis handel – helt enkelt ett sätt att försäkra sig om att varorna vi köper är vettigt producerade. I Skövde finns en liten butik med enbart rättvis handel-producerade varor (Myrstacken – Helensboden) och i många andra städer finns liknande butiker. Det är bra men den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter mm. I dagsläget finns en rad Fairtrade-certifierade produkter i många dagligvaruaffärer men det är endast promille av det totala utbudet av varor i butikerna. Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade City.

Rättvis handel, Fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö där gifter undviks i produktionen, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Det är dock inte alls självklart och inte heller så lätt att kontrollera i andra länder. Men genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln (och helst en ekologisk produktion) garanteras. Det finns över 2 500 Fairtrade-certifierade varor i Sverige, till exempel kaffe, te, choklad, torkad frukt och rosor.

Skövde har nu chansen att efter Lidköping, Vara och Töreboda bli ytterligare en Fairtrade City i vårt gamla län. Skövde borde givetvis ha varit den första i Skaraborg, men här kan man definitivt säga bättre sent än aldrig. I dagsläget är 73 kommuner och 1 region certifierade. Fairtrade City-diplomeringen har i Storbritannien funnits sedan 2001 och nu finns det över 1700 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. 2006 lanserade Fairtrade Sverige konceptet Fairtrade City och den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City.

Vi föreslår därför att:

  • Skövde ska göra som en lång rad städer/kommuner, och även regioner, runtom i Sverige gjort – bli en Fairtrade City och bidra till en globalt bra arbetsmiljö och höga miljökrav!

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla – Vänsterpartiet Skövde

Elisabeth Gustavsson/Janette Leinonen/Jasmin Vizlin/Amanda Nordell /Roger Almgren/Peter Sögaard – Miljöpartiet de gröna i Skövde.

*

Vad innebär det att bli Fair Trade City?

I korthet innebär det: Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Vad är en Fairtrade City?

Publicerat i Motioner | Lämna en kommentar

Röd lördag 5 mars 2016: Daniel Jonassons tal

Kamrater! Härligt att se några tappra själar här på stan även i sånt här väder! Jag heter Daniel Jonasson och sitter i den nyvalda distriktsstyrelsen i Ung Vänster Skaraborg och är aktiv både inom Ung Vänster och Vänsterpartiet i min kära hemstad Tidaholm. Först och främst vill jag bara å Ung Vänsters vägnar berömma Skövde partiförening för dess arbete med anordnandet av Röd Lördag och hoppas att vi kan se liknande aktiviteter på andra ställen i distriktet. Vänsterpartiet såväl som Ung Vänster måste vara väldigt aktiva, av den enkla anledningen att vi inte är nöjda med kosmetiska förändringar av en i grunden borgerlig politik, utan vi vill ha riktig förändring och då krävs det att vi visar oss och är aktiva. Jag ska inte bli så långrandig tänkte jag, utan jag ska bara ta upp några saker inför kampen det kommande året.

Jag läste i ett utskick från partiet i slutet av förra året där det stod att 2015 varit ett dystert år. Inget ont om det, men jag blev lite konfunderad, för visst innebar 2015 bland annat en ökning för rasistiska Sverigedemokraterna och det ska en verkligen inte ta lätt på, men samtidigt tror jag att en inte bara kan se 2015 som ett dystert år. Till exempel har Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen lyckats få igenom gratis medicin till barn och mer pengar till äldreomsorgen. Jag tror istället att vi ska se 2015 som en språngbräda framåt för den fortsatta socialistiska och feministiska kampen.

Det nämligen finns ett enormt missnöje inom arbetarklassen, människor märker att de har fått det sämre. De senaste 30 åren har inneburit en oavbruten nyliberal politik oavsett om statsministern hetat Persson eller Reinfeldt. Med stora nedskärningar och privatiseringar i allt vad välfärd heter har det slagit hårt mot arbetarklassen. Det har slagit extra hårt mot oss unga. Det är vi som mår dåligt när skolsköterskan och kuratorn inte har tid, det är vi som inte kan flytta hemifrån i den enorma bostadsbristen, det är vi som tar stryk när de otrygga anställningarna breder ut sig. Psykisk ohälsa har som en konsekvens ökat lavinartat bland unga de senaste åren, framförallt bland unga tjejer.

Vi har en socialdemokrati som sviker arbetarklassen, asylrätten och inte minst oss unga för att istället hålla riskkapitalister om ryggen. Att allt detta skapar ett stort missnöje bland vanliga människor är helt naturligt. Tyvärr har rasisterna och högerkrafterna vridit detta missnöje mot människor på flykt och lyckats få människor att hålla flyktingar ansvariga för denna försämring, vilket naturligtvis inte är fallet. Detta i kombination med att Sverigedemokraterna marknadsfört sig som det enda alternativet för förändring har tyvärr gjort dem mycket framgångsrika i opinionen.

Vad ska vi då göra med denna kunskap kamrater? Jo, i denna tragik finns faktiskt en stor möjlighet. Vi kan rikta samhällsdebatten och detta missnöje mot de egentliga orsakerna som ligger bakom och visa att det är vi som har idéer för förbättring för vanliga människor. Kan Sverigedemokraterna skapa en konfliktlinje mellan invandring och välfärd, så kan vi istället se till att konfliktlinjen hamnar där den hör hemma, mellan arbete och kapital. Mellan lyxvillor och hyresrätter. Mellan limousiner och vindkraftverk. Mellan undersköterskor och direktörer. Vi vill inte ha mer gräddfilar åt överklassen, vi vill ha makten över våra liv!

Kamrater! Det handlar om klass. Sverigedemokraterna sticker inte ut, tvärtom, de står för samma gamla privatiserings-och-nedskärningspolitik som drivits till förbannelse i många herrans år. Det är dags att vi visar att det är vi inom vänstern som verkligen sticker ut. Vi vill inte bara stoppa nedmonteringen av välfärden, vi vill bygga ut den!

Det finns en väldig törst efter riktig förändring i Sverige! Vänstern ska inte försöka gömma det som skiljer oss från de andra partierna och ungdomsförbunden utan vi ska tvärtom lyfta fram det, visa på vår särart. Det är bara är vi som i grunden har en helt annan syn på ekonomi. Det är bara vår politik som helt genomsyras av en feministisk analys. Vänstern är det enda alternativet för att bryta den nyliberala politikens herravälde och driva kampen mot könsmaktsordningen. Detta kan inte bara göras i någon partiledardebatt då och då utan det måste genomsyra hela vår rörelse. Det är oerhört viktigt att vi inom vänstern visar att vi kan göra skillnad i människors vardag.

Det visade Vänsterpartiet Skaraborg i praktiken genom en tydlig aktion mot högerns vansinniga nedläggning av vårdcentralen i Skara. Det visade Ung Vänster Skaraborg när vi organiserade flera pass i feministiskt självförsvar under det gångna året för att stärka unga tjejer just i vardagen. Den socialistiska och feministiska kampen ska genomsyra allt vi i vänstern gör, stort som litet.

Kamrater! Jag tänkte avsluta med ett utdrag ur boken om klasskämpen, kommunalpolitikern och tidaholmaren Harry Persson.

”Harry Persson tryckte handflatan mot miljonärsvillans dörrklocka och frågade om barnen kunde få lite frukt.

– Bara fallfrukt i så fall, var beskedet han fick.

Våra blickar sökte sig mot de maskätna äpplena i det våta gräset. Men Harry klev över rabatten, skakade om det ena trädet och sade

– Kom barn! Här finns det fallfrukt att äta” Tack!

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Kanske vår nya lokal!

Det lutar starkt åt att vi fått en ny lokal till vår partiförening!
Björkvägen 23 Laketorget Östermalm. Vi förhandlar med Skövde bostäder om nytt golv och chansen till förråd i huset.

Lokalen är till vänster om källardörren. På bilden vår ordförande som har bedrivit lokaljakt flitigt sista tiden. Nu verkar hon fått napp. Vi håller tummarna att det går vägen!

Ny lokal!

Publicerat i Aktiviteter | 1 kommentar

Röd Lördag 5 mars 2016

Bilder från Röd Lördag. Tack Daniel Jonasson för att du supportade oss på aktionen idag! Ditt vänstertal inspirerade oss alla. Tack övriga medlemmar för kaffe sockerkaka, all övrig råddning med tält o prylar. Kul med de politiska samtal vi hade med folk som gick förbi och stannade på en kaffe. Kaffe o politik är ett vinnande koncept konstaterade vi! vi ses på nästa lördag om två veckor,lördag 19 mars kl.13-15. Håll utkik på vår facebooksida eller hör av dig till ordförande Isabell Ankarström på tel 0732-703531 så får du aktuell information om var, hur o när vi träffas. Välkommen!

Daniel Jonasson torget

torget isabell tal

torget 5 mars -16

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Nästa medlemsmöte tema FEMINISM! Gäst: Åsa Olsson

Nästa medlemsmöte måndag 22 feb kl 18:30 högst upp i Skövde Stadshus får ni inte missa!
Åsa Olsson fd. Distriktsordförande från Mariestad kommer och håller i temat FEMINISM för oss.

Åsa-Olsson-1

Åsa tar upp punkter som dessa:

  • FEMINISM- vad är det för något?
  • Hur ser olika partier på FEMINISM?
  • Finns det kvinnlig och manlig feminism?
  • Finns det kulturella skillnader på FEMINISM?
  • Vad gör oss till feminister?

Varmt välkommen att delta med din person!

Anmäl dig till [email protected]
eller på vår facebook sida
vansterpartietskovde

Tag gärna med en vän!

Hälsningar Isabell Ankarström ordf. med styrelse

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar