Välkommen till Vänsterpartiet Skövde

Välkommen till Vänsterpartiet Skövdes webbplats. Här finns information om våra aktiviteter, uttalanden, insändare osv. Följ oss på sociala medier, bland annat Facebook, och kolla in vår valplattform.

Pressmedelande: Vänsterpartiet presenterar vår skuggbudget för Skövde

Skövde, 2024-06-14 – Vänsterpartiet Skövde presenterar vår budgetmotion för 2025 och flerårsplaner för 2026–2027. I ett samhälle med växande sociala och ekonomiska klyftor samt akuta klimatutmaningar, fokuserar budgeten på välfärd, rättvisa och hållbarhet.

Prioriteringar och Nyckelförslag:

 1. Klimat och Hållbarhet:
 • Fri Kollektivtrafik: Ungdomar i årskurs 7-9 och gymnasiets årskurs 1-2, samt personer över 65 år, erbjuds gratis kollektivtrafik för att minska bilberoendet och främja miljövänliga transporter.
 • Grön Investeringsbudget: 60 miljoner kronor avsätts för hållbara projekt, inklusive fler cykelvägar och elektrifiering av kommunens fordonsflotta.
 • Vegetarisk Kost och Skogsbevarande: Ökad andel vegetarisk kost i skolor och äldreboenden samt bevarande av skog för biologisk mångfald.
 1. Barn och Utbildning:
 • Minska Barngruppernas Storlek: Förbättrad individuell uppmärksamhet och stöd genom att minska storleken på barngrupper i förskolan.
 • Stöd för Barn i Behov: Extra resurser till barn i behov av särskilt stöd, inklusive anställning av speciallärare och specialpedagoger.
 • Renovering av Varola Skola: Bevarande och renovering av Varola skolas gamla lokaler för att skapa en trygg och inspirerande miljö för förskolan.
 1. Vård och Omsorg:
 • 6-timmars Arbetsdag: Införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdpersonal, vilket förväntas förbättra hälsa och välmående samt minska sjukfrånvaron.
 • Ökat Stöd till Våldsutsatta Kvinnor: Höjt bidrag till Kvinnohuset Tranan och ökade resurser till socialtjänsten.
 1. Kultur och Gemenskap:
 • Bevara Rosa Huset, en central del av Skövdes kulturella landskap. Planer för renovering och utveckling av lokalerna för att fortsätta stödja kulturella och sociala aktiviteter.


Citat från Vänsterpartiet Skövde:

“Vi tror på ett samhälle där ingen lämnas utanför. Genom att investera i våra barn, unga och äldre skapar vi en rättvis och hållbar framtid för alla invånare i Skövde,” säger Gabryjel Blom, gruppledare för Vänsterpartiet Skövde.

För mer information, kontakta:

Josefin Börjesson, ordförande
[email protected]

Gabryjel Blom, gruppledare
[email protected]

Läs mer:
BudgetmotionDriftbudgetInvesteringsbudget

Tisdag 18 juni
Grillkväll för alla medlemmar och sympatisörer i Boulongerskogen kl 17.30
Länk till Facebook eventet

Valplattform 2022

Engagera dig

Engagera dig!

Bli medlem eller aktivist. Eller varför inte både och? Kom på våra möten och engagera dig i Vänsterpartiet Skövde. Klicka här om du vill bli medlem. Klicka på "Kalender" längst upp på sidan om du vill ha info om Vänsterpartiet Skövdes möten och andra aktiviteter.

Följ oss

Följ oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Där lägger vi upp aktuella ämnen och säger vår åsikt om Skövde, Skaraborg och Sverige. Klicka här för att komma till vår facebooksida.

Välkommen till Vänsterpartiet Skövde!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?