• Hem
 • Studiecirkel om...
sida

Studiecirkel om Vänsterpartiets partiprogram

Hämta materialet som pdf-fil här: Studiecirkel om Vänsterpartiets partiprogram.

Partiprogrammet finns här: Partiprogram. Du kan antingen läsa det online eller ladda ned det som en pdf-fil.

Det finns också en lättläst version av partiprogrammet, som kan laddas ner som pdf-fil här: Partiprogrammet på lätt svenska.

Till varje träff

1. Läs det som står i studieplanen.

2. Besvara diskussionsfrågorna.

3. Komplettera med fler frågor du vill diskutera.

Studieplan

Träff 1

Ett socialistiskt och feministiskt parti

Två perspektiv – en verklighet

Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt

En orättfärdig värld

Träff 2

Grunder för en vänsterpolitik – dessa underrubriker:

 • Allas lika värde
 • Makten till folket
 • Internationell samverkan

Träff 3

Grunder för en vänsterpolitik – dessa underrubriker:

 • Hållbar utveckling och rättvis fördelning
 • Välfärd för alla
 • Facklig organisering
 • Gemensamt ägande och ekonomisk demokrati
 • Det feministiska och socialistiska målet och vägarna dit

Träff 4

Strategiska huvudlinjer – inledningen och dessa underrubriker:

 • Solidaritet och sammanhållning
 • Ett fritt och blomstrande samhällsliv på en levande planet
 • Vidgade klyftor och finansiell maktkoncentration
 • Makten över arbetsmarknaden och arbetslivet
 • Feministisk kamp för jämställdhet i löner och arbetsvillkor
 • Stärk den generella välfärden

Träff 5

Strategiska huvudlinjer – dessa underrubriker:

 • Fördjupad demokrati
 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Bygg bostäder och boendemiljöer för mångfald, jämställdhet och gemenskap!
 • Hotet från högerpopulism, rasism och nyfascism
 • Ett utbildningssystem för kunskap och medborgerligt inflytande
 • Alla länders rätt till demokratisering och utveckling
 • Demokratisera Europa

Diskussionsfrågor

1. Är det något ord du inte förstår?

2. Är det något annat du inte förstår?

3. Välj några formuleringar du tycker är speciellt viktiga. Varför tycker du att just de formuleringarna är speciellt viktiga?

4. Med utgångspunkt i de viktiga formuleringar du valt, ge några exempel på hur du som enskild vänsterpartist kan tillämpa detta i praktiken.

5. Med utgångspunkt i de viktiga formuleringar du valt, ge några exempel på hur din partiförening kan tillämpa detta i praktiken.

Kopiera länk